Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Tôn Vinh Ba Ngôi

Tôn Vinh Ba Ngôi

Thanh Lâm

 

ĐK: Xin dâng ngàn lời tôn vinh chúc tụng, chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con Và Chúa Thánh Thần. Là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang tới. Xin tôn vinh chúc tụng muôn đời.

 

1/ Tôn vinh Ngôi Cha tình thương quá hải hà. Trời cao đất thấp tay Chúa đã dựng nên. Tôn vinh Người Con vì yêu xuống gian trần chết treo khổ hình để chuộc cứu nhân gian. Xin tôn vinh Ngài lạy Ngôi Ba chí thánh, nguồn tác sinh nhuần thắm hết mọi tâm hồn.

 

2/ Tôn vinh Ba Ngôi một Thiên Chúa cao vời. Mầu nhiệm khôn ví mặc khải cùng trần gian. Xin ban cho con niềm tin kính tôn thờ. Mến yêu suốt đời chỉ một Chúa cao quang. Tôn vinh chúc tụng qùy dâng Cha chí ái, cùng Chúa Con hiệp với Thánh Linh muôn đời.