Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vatican nói về tình trạng độc thân: Một ngoại lệ đối với quy tắc không có nghĩa là loại bỏ quy tắc

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Vatican nói về tình trạng độc thân: Một ngoại lệ đối với quy tắc không có nghĩa là loại bỏ quy tắc

 

 

Vatican khẳng định rằng tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Amazon chỉ là một tài liệu làm việc, có nghĩa là được thảo luận và sửa đổi.

 

Một trong những điểm thu hút sự chú ý của giới truyền thông nhất là vấn đề bảo đảm Thượng Hội đồng sẽ nghiên cứu khả năng phong chức đàn ông có vợ làm linh mục.

 

Cha Fr. Miguel Yanez, Nhà thần học luân lý, Đại học Giáo hoàng Gregori:

“Tại sao? Bởi vì có những nơi mà các linh mục hai hoặc ba năm mới đi đến được một lần. Vì vậy, tất nhiên, cộng đồng Kitô giáo nào mà có thể tồn tại với sự hiện diện bí tích nghèo nàn như vậy? Đây là đề xuất bắt nguồn từ Amazon. Tôi nói rõ ra rằng đó là một đề xuất, những gợi ý.”

 

Giáo sư Miguel Yánez giải thích đây không phải là lần đầu tiên việc phong chức cho những người đàn ông không độc thân được đưa ra để đặt câu hỏi trong Giáo hội. Trên thực tế, Giáo hội Công giáo đã công nhận chức tư tế của những người đàn ông đã có vợ. Chẳng hạn, Benedict XVI cho phép các linh mục Anh giáo đã kết hôn vào Giáo hội Công giáo.

 

Cha Fr. Miguel Yanez, Nhà thần học luân lý, Đại học Giáo hoàng Gregori:

“Đây không phải là lần đầu tiên ngoại lệ này được thực hiện. Điều này tồn tại trong Giáo hội. Đức Giáo hoàng có thể mở rộng nó, và áp dụng ngoại lệ cho các trường hợp bổ sung.”

 

Tuy nhiên, tùy thuộc vào những người tham gia hội nghị để thảo luận về vấn đề này trong hội nghị của họ từ ngày 6 đến 27 tháng 10. Vatican nói rằng điều này sẽ chỉ mở một ngoại lệ, không loại bỏ một quy tắc.

 

Cha Fr. Miguel Yanez, Nhà thần học luân lý, Đại học Giáo hoàng Gregori:

“Chúng ta đừng quên, khi chúng ta nói một ngoại lệ cho một quy tắc, chúng ta sẽ không nói để bãi bỏ quy tắc. Chúng ta đang nói ‘ngoại lệ,’ có nghĩa là quy tắc đó vẫn được duy trì.”

 

Tài liệu làm việc này tập hợp thành quả của các cuộc tham vấn với các dân tộc Amazon kể từ tháng 10 năm 2017, khi Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập hội nghị này cho Amazon.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn