Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Yêu con

YÊU CON

 

ĐK: Yêu con, yêu con, thương con, thương con. Tình Chúa yêu con cao vời. Tình Chúa thương con rạng ngời. Tình yêu đã có bao đời Cha ban, yêu thương Cha ban sức sống bằng chính hy sinh thân mình, hằng dưỡng nuôi con thế trần, tình Cha cao ngất trời xanh.

 

1/ Tình Cha thương như ánh hồng trời cao hằng chiếu sáng như muôn ngàn vì sao. Thịt Máu Chúa thần lương ngọt ngào, đã nuôi con ân phúc tuôn trào, con làm sao đáp đền tình Cha.

 

2/ Đời con đây đâu xứng nhận tình Cha, mà Cha thương nuôi con từng ngày qua. Con cảm mến tình yêu hải hà, đã yêu thương nhân thế đậm đà, xin từ đây sống trọn lời Cha.

 

3/ Ngàn dân ơi hãy sống đời sạch trong, để hân hoan rước lương thần hằng mong. Mau cất tiếng ngợi khen chúc tụng tình yêu thương của Chúa vô cùng. Ôi huyền siêu Chúa là tình yêu.