Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Tâm Chúa Giêsu

 

 

 Thơ kính THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU LINH MỤC

 

Tháng sáu là tháng Giáo Hội dâng trọn để tôn thớ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, vâng “THÁNH TÂM “ là  “Lòng Thương Xót của Thiên Chúa” được biểu lộ qua Trái Tim của Chúa Giêsu, Vị Mục Tử nhân lành cảu Thiên Chúa. Vì thế, THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU phải là THÁNH TÂM LINH MỤC, chỉ có một mục tử duy nhất của Thiên Chúa , đó là CHÚA GIÊSU LINH MỤC. Nhưng, tất cả các linh mục nhân thế được mặc lấy THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU LINH MỤC hầu biểu lộ một hình ảnh MỤC TỬ duy nhất là ĐỨC GIÊSU- KITÔ cho nhân loại. theo đó, thiết nghĩ, không những chỉ tháng sáu, mà là tất cả mọi tháng ngày, linh mục nhân thế phải biểu lộ cách rõ nét nhất “THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU LINH MỤC” cho thế nhân, không phân biệt đối tượng, tuổi tác. Như thế, Thánh Tâm Chúa Giêsu Linh Mục mới luôn phát ra ân sủng siêu nhiên cho thế giới hôm nay. Và chắc chắn, hiệu quả của THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU LINH MỤC sẽ không mai một, mà sẽ luôn lan tỏa khắp cùng bờ cõi trái đất.

 

Thánh Tâm Chúa Giêsu Linh Mục

Ôi, nhân ái diệu hiền !

Con xin kính thờ thiêng liêng

Trong con tim bé nhỏ

Thánh Tâm Chúa GIÊSU đó

Người hằng mở ra cho thế giới

Bởi một tình yêu nồng nàn

Bởi một tình yêu chứa chan

Của một Ngôi Vị Thiên Chúa

Nới ấy luôn chất chứa

Một tình yêu diệu kỳ

Từ khi chịu treo lên

Cạnh Sườn Người rỉ Máu

Trái Tim ấy phát ra

Ôi, thật là kỳ diệu !

Tình yêu không nhìn thấy

Nhưng , nhờ chính nơi ấy

Thể hiện một tình yêu

Mà nhân thế cần có

Ôi, Thiên Chúa bày tỏ

Một Dấu Chứng lạ thường

Là THÁNH TÂM GIÊSU LINH MỤC

Người đi tìm chiên lạc

Người xoa dịu nỗi đau

Người ra tay cứu chữa

Ôi, một Thiên Chúa yêu thương

Người là “Bàn tay linh Mục”

Hỡi ai là linh mục !

Hãy chạy đến bên Người

Từng giây, và từng phút

Để múc lấy huyền siêu

Từ “Lò lửa thương yêu”

Của GIÊSU LINH MỤC

Hầu đền tạ Thánh Tâm

Biết bao lần xúc phạm

Người ngự trong Nhà Tạm

Là GIÊSU LINH MỤC

Cũng bởi vì “THÁNH TÂM “./. Amen

 

Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 2019

P.Trần Đình Phan Tiến