Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy vác chõng mà về

Tác giả: 
Trầm Hương Thơ

 

 

HÃY VÁC CHÕNG MÀ VỀ: (Mt 9, 1-8)

 

Hỡi người bất toại lâu năm

Hôm nay Chúa đến viếng thăm chữa lành
Để cho luật sỹ lanh chanh 
Mở mang đầu óc, biết Danh Con Trời 

Ngài là Thiên Tử tuyệt vời! 
Quyền năng dưới thế, trên trời bao la 
Tội con đã được thứ tha 
Đứng lên vác chõng về nhà, mau đi! 

Bệnh nhân đứng dậy thực thi 
Vui mừng vác chõng mà đi về nhà 
Bao người há hốc miệng ra! 
Ngạc nhiên qúa cỡ! ngợi ca Danh Ngài 

Đúng Ngài là Đấng Thiên Sai 
Là Chúa Cứu Thế quản cai dương trần 
Ngài vừa ban phát hồng ân 
Muôn người thấy rõ vọng ngân tôn thờ


Chuyện thật mà tưởng như mơ 
Hãy tin chớ có chần chờ mà đau
Đời này còn có đời sau 
Phúc cho ai được tươi màu hồng ân. 

Trầm Hương Thơ