Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vĩ đại

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

VĨ ĐẠI

[Niệm ý Lc 10:25-37]

 

Tình yêu thương là điều quan trọng nhất

Giúp con người đạt hạnh phúc vĩnh hằng

Mọi lề luật đều có thể chu toàn

Nhờ tình yêu sống động và chân thật

 

Không yêu thương, con người sống như chết

Và sẽ không có sự sống đời đời

Mọi luật lệ như ách nặng mà thôi

Vì con người sống trơ trơ, vô cảm

 

Quen hay lạ cũng trở nên thân cận

Đóa yêu thương tươi nở thắm tình người

Hoa thương xót tô đẹp cả cuộc đời

Sống luật yêu thì không ngại phục vụ

 

Có chức quyền, là ông này, bà nọ

Chức thì oai nên dùng quyền để hành

Khiến dân nghèo thêm khổ, chẳng an lành

Lời văn hoa mị dân bằng lời hứa

 

Kiếp dân đen nghèo nàn nên khốn khổ

Lời kêu cứu thảm thiết chẳng ai nghe

Bao hoạn nạn phải chịu đựng sớm khuya

Chiên ốm yếu, mệt mỏi và đói lả

 

Là con người, đừng trọng danh, bỏ nghĩa

Phải thực thi lòng thương xót với nhau

Giúp đỡ nhau không câu nệ ít, nhiều

Điều quan trọng là sống như Chúa dạy

 

Biết yêu thương là cách sống vĩ đại

Người lân cận chẳng nại gần hay xa

Chuyện tình nghĩa không nệ nhỏ hay to

Việc đơn giản mà vẫn là vĩ đại

 

TRẦM THIÊN THU