Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Ngài

Tác giả: 
Trầm Hương Thơ

 

 

LỜI NGÀI. (diễn ý theo Mt 10, 7-15)


Lời Chúa ngẫm thật là hay
Chúa sai môn đệ ra tay chữa người
Gặp nhau hãy nở nụ cười
Đem bình an đến cho đời thêm xinh

Lộc không tận hưởng cho mình
Nhưng đem chia sẻ chân tình với nhau
Chữa người tàn tật ốm đau
Giúp người yếu đuối chậm sau hơn mình

Ơn Trời như ánh bình minh
Soi cho ta tỏ quang vinh của Người
Hãy gieo Lời đẹp cho đời 
Đừng như ma qủy nói lời rẽ chia

Kẻo rồi mùa đến mai kia
Gieo gì gặt nấy bưng nia cỏ lùng
Làm cho Chủ ruộng não nùng
Ném vào lò lữa cháy bùng tiêu đi

Bấy giờ tỉnh giấc còn chi...
Hỡi ôi! đời đã lỡ thì... khổ thay!
Lời Chúa ghi rõ xưa nay
Thực thi, san sẻ chung tay giúp đời.

Trầm Hương Thơ
11.07.2019