Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 16  Rèn Luyện Tư Duy Tập 2 * 101-110

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 16

 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 2 * 101-110
 

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.


 101. SẮP XẾP CHO ĐÚNG ! L
  
Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp chữ đã quên xếp 2 mẫu tự giống nhau vào tên nhân vật, bạn hãy thêm vào cho đúng.
 
 UANNA
ACRIA
AA
GIONN
HYMN
ACKHIO
PNET
  
Gợi ý : Trong những từ này có nhân vật ANNA.
 
 
“Thánh ý Chúa là gia nghiệp con mãi mãi
vì đó là hoan lạc của lòng con.”
Tv 119,105

 
102. ĐẢO LỘN  ! L
 
Dãy từ của các nhân vật dưới đây đã bị đảo lộn 1 mẫu tự. Bạn cố gắng tìm ra và đặt vào đúng vị trí của nó.
 
GITHAMO
TEHANOP
PHLATOI
GIKHONGIAO
ACHIPPOK
POITKILAR 
GIHOSAPHATO
PHTONATOU
AMINADAPM
PHLOLOGOI
  
Gợi ý : Trong dãy từ này có nhân vật PHILATO.
  
 
103. PHÉP ĐẢO NGUYÊN ÂM ! L
  
Vì một lý do nào đó, các nguyên âm đã bị xáo trộn. Bạn hãy đưa chúng vào đúng vị trí.
 
GIUSE
QIURINIO
PHILOTA
GIOCAP
AMALIT
PHAOLO
PACMANE
  
Gợi ý : Trong dãy từ này có nhân vật GIESU.
 
 
104. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM !  L
 
Những dãy từ của các nhân vật dưới đây đều cùng 1 nhóm theo 1 nguyên tắc nào đó.
 
SALOME
GIONAM
GIACOBE
HERODIA
BAGIESU
KHETRON
PHILATO
 
Từ nào dưới đây không thuộc nhóm từ trên.
 
GALION
GIEREMIA
PHILETO
PORITCA
 
 
105. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP ! L
 
AMON + BILOAM + ELIHUT + NAKHUM = ABEN
MONAXON + ONEXIMO + SIMY + ENOT = MOSE
TITO + OVET +  MACCO  +    ?      =  TOMA
 
Nhân vật nào sau đây sẽ được điền vào ô có dấu chấm hỏi ở trong bảng trên.
 
NAAMAN
AMLIAT
TECXIO
PUPLIO
 
 
“Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: 
đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.”
Cl 3,14
 
 
106. TỪ KHÁC BIỆT !  L
 
Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây:
 
ACKHELAO – PHETTO
CAIPHA – BOAT
SIMEON – OLIMPA
MARIA – DACARIA
RAKHAP – QUIRINIO
ADAM – NERON
GIPTAC – DEBEDE
 
Cặp nhân vật nào khác biệt với những cặp đã cho.

 
107. ALPHABET !  L
  
Bạn hãy sắp xếp những nhân vật dưới đây theo trật tự Alphabet.
  
ENGIAKIM
EPENET
ENE
EVODIA
EPAPRODITO
ENMODAM
ERATTO
EVA
EVE
EUNIKE 
  
  
“Cha con,  con hãy hết lòng tôn kính,
và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau.”
Hc 7,27
 
 
108. NHANH MẮT !  L
 
 Những nhân vật dưới đây, 2 nhân vật nào có những mẫu tự đảo ngược lẫn nhau.
  
ABEN
TOMA
HOSE
ADAM
LUCA
ATDI
HAGA
ANRE
TIME
AMOT
  
“Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn,
ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa.”
Hc  3,16
  
109. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG   ! L
  
Khi xêp chữ, người thợ đã bỏ quên 1 chữ. Bạn hãy thêm vào cho đủ để tạo ra những nhân vật
  
DORUILA
DERE
MARI
ELISVA
ELISBET
MACT
NAOI
PORICA
TABIHA
  
Gợi ý :  Trong những từ này có   nhân vật MARIA.

 


110. NHÂN VẬT BÍ ẨN  ! J
 
 
Mỗi hàng ngang là 1 nhân vật. Bạn hãy tìm đó là ai ?
 
AKHAT    TADEO         COXAM        ELADA
 
BARAC        ELISA       NAOMI          SIMON
 
COXAM        MANKI      ATMIN           MALIA
   
 GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 16 RÈN LUYỆN TƯ DUY 
 
 
 
91. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM ! J
 Từ tiếp theo trong dãy từ đã cho là TECXIO, vì nó không có mẫu tự nào được lặp lại 2 lần.
 
92. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP ! J
 Nhân vật được lựa chọn là RUT, vì nếu ghép từng mẫu tự đầu tiên của mỗi từ theo hàng ngang lại với nhau sẽ tạo thành những nhân vật. Vd : GIESU, BELIA & MARIA.
 
93. TỪ KHÁC BIỆT ! J
 IXAAC – KHUDA. Ở cặp nhân vật này, mẫu tự cuối cùng của nhân vật trước không ở vị trí tiếp theo của mẫu tự đầu tiên nhân vật sau theo trật tự Alphabet đảo ngược như tất cả các dãy từ khác.
 
94. ALPHABET ! J
 GIAIA, GIEREMIA, GIESU, GIOEN
GIOHOSAPHAT, GIOP, GIOSUE
GIOTHAM, GIOXECH, GIOXEP
 
95. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG   !  J
 Quan sát nhân vật đã cho, 2 mẫu tự được thêm vào ở vị trí thứ 3 & 4. Những nhân vật này là :
ELISABET, PORITCA, GIACOBE
BAGIESU, BERECGIA, XINTIKHE
BATOLOMEO, ACRIPPA
XAPHIRA, PECXIDE
 
96. NHANH MẮT ! J
 GIESU – GIUSE
 
97. XẾP TỪ THEO NHÓM !
 Bạn hãy quan sát mẫu tự thứ  4 của các nhân vật là A. Nhân vật được chọn là TERAC.
 
98. ĐẢO NGƯỢC ! J
 Chỉ cần thay thế mẫu tự đầu tiên bằng mẫu tự đứng trước nó.
HOSE, LAMEC, NICANO
AGABO, CAIN, BOXO, BARABA
 
99.  ĐẢO NGƯỢC ! J
 Chỉ cần thay thế mẫu tự cuối cùng bằng mẫu tự đứng trước nó.
OVET, XADOC, BILOAM
SATIEN, TERAC, ENOT, SIMEON
 
100. NHANH MẮT  !  J
 Bạn chỉ cần đảo ngược các mẫu tự từ trên xuống cuối là tìm được nhân vật cần tìm. BECNIKE, APPHIA, HAGA, MARIA
XARA, TAMA , MACTA, RUT
RAKHEN, PHEBE

 
 Gb. Nguyễn Thái Hùng