Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 16 Rèn Luyện Tư Duy Tập 2 * 121-130

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 16

 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 2 * 121-130
 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 
 121. NHANH MẮT ! L
 
Những nhân vật dưới đây, 2 nhân vật nào có những mẫu tự đảo ngược lẫn nhau.
 
GIOAN
AGABO
KENAN
TIMON
ARETA
GIOEN
GIUSE
QUATO
GIONA
GIUDA
 
 “Anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa..”
Rm 15,7

 
 
122. NHÂN VẬT BÍ ẨN  ! J
 
 
Mỗi hàng ngang là 1 nhân vật. Bạn hãy tìm đó là ai ?
 
DAVIT      SAOLO         COXAM         MACTA
 
GIAIA       KENAN        BARAC           ERETA
 
XADOC         ISAIA        LAMEC         AKHIM
 
 
  
 
123. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG ! L
 
 
Khi xếp chữ, người thợ đã bỏ quên 1 mẫu tự. Bạn hãy thêm vào cho đủ để tạo ra những nhân vật.
 
XINANO
TIMN
SANIEN
REBCA
QUAO
PHIATO
GIEU
GIUA
ITMEN
CONLIO
 
 
Gợi ý : Trong những từ này có nhân vật GIESU. 


  
124. A THỬ TÀI NHỚ ! L
 
 
Đây là những cặp vợ chồng. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vât này.
 
            CHỒNG                      VỢ
          ************                   ********
                ?                          GAIEN
                ?                          MIKHAN
                ?                          XARA
                ?                          EVA
                ?                          BECNIKE
                ?                          GIOANNA
                ?                          DORUXILA
                ?                          APPHIA
 
 
 
Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”
Mt 19,6

  
125. THỬ TÀI NHỚ ! L
 
 
Đây là những cặp mẹ con. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vât này.
 
 
MẸ                                CON
********                       ********
XARA                             ?
RAKHAP                        ?
HAGA                             ?
ANNA                             ?
ELISABET                     ?
RUT                               ?
BATSEVA                       ?
 
  
“Hỡi con, lệnh cha con truyền, hãy lo tuân giữ, lời mẹ con dạy, chớ bỏ ngoài tai.
Những lời truyền dạy đó, con hãy khắc trong tim, con hãy đeo vào cổ, để ghi nhớ đêm ngày.”
Cn 6,20-21

 
 126.  CÙNG TÌM ! L 
 
 Đây là tên những nhân vật được nói tới trong Tân Ứơc nhưng đã được thêm 2 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là những nhân vật nào.
 
THERODEO
KHERODIONI
KEUTYKHOT
MENGIAKIMA
MAMLIATI
ETECXIOP
TENMODAMU
    
 Gợi ý : Trong dãy từ này có nhân vật TECXIO.
 

 
127. CON CHỮ BÍ ẨN ! L 
 
Các nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Tuy nhiên thợ sắp chữ đã đánh mất 2 nẫu tự (được đánh dấu *). Bạn hãy hoàn thành và giải thích tại sao ?
 
AQUILA
EUNIKE
ONEXIPHORO
NATHANAEN
ELIEDE 
*BI*THA
 
 
 

128. THỬ TÀI NHỚ ! L
 
 Đây là những cặp mẹ con. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vât này.
  
  MẸ                              CON
*********                        *********
HAGA                             ?
XARA                              ?
RUT                                ?
BATSEVA                       ?
ELISABET                      ?
?                           ABEN
?                           MACCO
?                           EXAU
?                           GHECSON
?                           EPRAIM
 
 
 
 
“Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa.”
Cl 3,20
 
 129. CÙNG TÌM ! L   
 
 
Đây là tên những phụ nữ trong Thánh Kinh nhưng đã được thêm 4 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.
 
KHELISEVAAM
ANGOMENA
DOBECNIKETA
ANBINHAPA
THACXAAT
MATABITHATA
ENANNATI
  
Gợi ý : Trong dãy từ này có nhân vật ANNA.
 

 
130. THỬ TÀI NHỚ ! L
  
Đây là những cặp cha con. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vât này.
 
     
           CHA                              CON
        *********                         ********* 
           ANPHE                           ?
           DACARIA                       ?
           XANMON                        ?
           TIME                               ?
           OVET                              ?
           GIESE                             ?
           MANOAC                        ?
           MOTHUSELAC               ?
           BOAT                              ?
 
 
 
“Nếu anh em yêu mến Thầy,
anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.”
Ga 14,15

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 16 RÈN LUYỆN TƯ DUY  

 
 111. CÙNG TÌM !  J

 Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm. KHANANIA, LOIT, ONEXIMO
GIOAN, NATHAN, APRAHAM, DENA
 
112. CON CHỮ BÍ ẨN ! J
 GIUSE
Vì các nhân vật đã cho đều có mẫu tự đầu và cuối theo trật tự Alphabet đảo ngược.
 
113. NHANH MẮT ! J
 Từ nhân vật AMOT
 ta có 1 nhân vật mới là TOMA
 
114. THỬ TÀI NHỚ ! J
1. ABITHA, AUGUTTO, ACRIPPA
  APOLYON, ABIATHA
2. QUIRINIO, AUGUTTO, PHERO 
       PHETTO, LADARO, PHAOLO 
3. KHANANIA, ABIATHA, MATTHIA
       TABITHA , CAIPHA, ACRIPPA, LADARO
4. GIACOBE, ABIATHA, MATTHIA, ELISEVA, BECNIKE, 
GIOANNA, AUGUTTO, TABITHA , ACRIPPA, APOLYON, GIOXECH
 
115. NHÌN NHANH NHỚ NHANH ! J
QUIRINIO - PHELICH        Tổng trấn 
KHANAN - CAIPHA           Thượng tế 
SIMON - TADEO                Tông đồ 
HERODE  -  ANTIPA         Vua Dothái
TABITHA -  UETYKHO      Người chết sống lại 
RAPHAEN - GAPRIEN      Tổng lãnh Thiên thần
ISAIA   -  HOSE                Tiên tri
 
116. TÀI NHỚ ! J
 Bạn quan sát kỹ, nhân vật đầu tiên mất chữ A trùng với vị trí thứ 1 trong bảng Alphabet. Các nhân vật sau cũng theo trật tự này.
APOLYON, ABIATHA,
BECNIKE, GIUDA, 
PHILEMON, BERECGIA, GIOXECH
 
117. NHÂN VẬT BÍ ẨN  ! J
 Những nhân vật đó là :
GIESU – MARIA - MACCO
Hàng ngang thứ 1, bạn ghép những mẫu tự đầu tiên.
Hàng ngang thứ 2, bạn ghép những mẫu tự ở vị trí thứ 3.
Hàng ngang thứ 3, bạn ghép những mẫu tự cuối cùng.  
Bạn sẽ tìm ra được những nhân vật bí ẩn này.
 
118. THỬ TÀI NHỚ ! J
      CHỒNG                VỢ
      ***********           ********
HOSE                  GOME (Hs 1,3)
GIUSE                 MARIA (Mt 1,16)
MOSE                 XIPPORA (Xh 2,21)
DACARIA            ELISABET (Lc 1,5…
AMRAM               GIOKHEVET(Xh6,20
LAPPIDOT          DOVORA (Tl 4,4)
ASUERO             ETTE (Et 2,18)
ENCANA             ANNA (1Sm 1,19)
 
119. PHÉP ĐẢO NGUYÊN ÂM !  J
 Với các nguyên âm bị xáo trộn, ta chỉ cần lấy 2 nguyên âm cận kề nhau sau  thay thế vị trí cho nhau.
GIOANNA, AKHAICO,DIONYXIO, NACGAI,
SIMEON, GIOSUE, KHITKIGIA
 
120. TỪ KHÁC BIỆT ! J
 DACARIA – TOMA
Ở cặp nhân vật này, mẫu tự cuối cùng của nhân vật trước không ở vị trí tiếp theo của mẫu tự đầu tiên nhân vật sau theo trật tự Alphabet đảo ngược như tất cả các dãy từ khác.

Gb. Nguyễn Thái Hùng