Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Không có ai khác

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

KHÔNG CÓ AI KHÁC

 

“Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh em được sống, được thêm đông đúc, và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào chiếm hữu” (Đnl 30:16).

 

Đây là trường hợp đặc biệt của cựu TT George H. W. Bush trong bài diễn văn nhậm chức ngày 20-1-1989. Ông nói:

 

Việc làm đầu tiên của tôi trên cương vị tổng thống là cầu nguyện. Tôi xin quý vị cùng cúi đầu.

 

Lạy Cha trên trời, chúng con cúi đầu và cảm tạ Cha đã yêu thương chúng con. Xin Cha chấp nhận lời tạ ơn của chúng con vì sự bình an có trong ngày nay, và nhờ đức tin được chia sẻ làm cho sự bình an tiếp tục. Xin làm cho chúng con mạnh mẽ để làm công việc của chúng con, sẵn sàng tìm kiếm và tuân thủ Thánh Ý Ngài, và xin viết vào tâm hồn chúng con lời này: Hãy dùng sức mạnh để giúp đỡ người khác.

 

Chúng con được trao ban sức mạnh không phải để làm lợi cho mục đích của chúng con, không phải để phô trương với thế giới, cũng không vì danh tiếng. Chúng con chỉ có thể dùng sức mạnh để phục vụ dân tộc. Xin giúp chúng con ghi nhớ điều đó, lạy Thiên Chúa!

 

Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng con, như Ngài ở cùng Chúa Cha, xin Ngài đừng bỏ mặc chúng con, xin hướng lòng chúng con lên tới Ngài, bước đi trong đường lối của Ngài, để mọi dân tộc trên trái đất này có thể nhận biết Ngài là Thiên Chúa, không có ai khác.

 

Rất nhiều nguyên tắc và lời hứa chúng ta thấy trong Cựu Ước được Thiên Chúa ban cho dân Israel cũng có thể áp dụng cho bất cứ quốc gia nào chấp nhận và đón nhận các nguyên tắc và các lời hứa đó. Thiên Chúa muốn chúc lành cho dân của Ngài, kể cả các quốc gia đi theo Ngài.

 

Hãy cầu nguyện cho đất nước của chúng ta “đi trong đường lối của Thiên Chúa” và “nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa”.

 

Lạy Thiên Chúa, xin hướng dẫn chúng con đi trong đường lối của Ngài, xin giúp chúng con nhận biết Ngài, và giúp chúng con tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa toàn năng. Amen.

 

EVAN HUNSBERGER

TRẦM THIÊN THU chuyển ngữ