Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Con xin tình Chúa

CON XIN TÌNH CHÚA

LM. TỪ DUYÊN

 

1/ Con xin tình Chúa thương đoái nhận lễ vật mọn hèn, là bao gian khó sức lao công vất vả. Cùng với của lễ Chúa dâng xưa trên Thập Giá, ban ơn cứu độ và cuộc sống an hòa.

 

2/ Con xin tình Chúa thương đoái nhận lễ vật này, là bao nước mắt nỗi đau thương mỗi ngày. Cùng với của lễ kính dâng lên trên bàn thánh, xin thương xóa tội và ban xuống ơn đầy.

 

ĐK: Xin đoái thương nhận hiến lễ giao hòa. Hiệp với của lễ Chúa dâng trên thập giá, máu Chúa năm xưa tuôn đổ trên đồi cao. Này lễ tận hiến, Chúa thông ban ơn cứu độ.