Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Quản gia trung tín khôn ngoan

Tác giả: 
Nguyễn Văn Nội

 

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM C (11/08/2019)

 

QUẢN GIA TRUNG TÍN KHÔN NGOAN

 

"Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ,

vì Cha các con đã vui lòng ban Nước Trời cho các con”

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

 

Thắc mắc lớn nhất của loài người là làm thế nào để được vào Thiên Đàng hay Niết Bàn hay Nơi Cực Lạc sau cuộc đời này. Chúa Giê-su đã cho câu trả lời trong đoạn Phúc Âm Lu-ca 12,32-48 mà Hội Thánh đọc trong Thánh lễ Chúa Nhật XIX Thường Niên Nam C hôm nay. Chúng ta hãy dành chút thời gian tìm hiểu và suy niệm để rút cho mình một bài học bổ ích.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 12,32-48:

 

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.

 

"Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến".

 

Phê-rô thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?" Chúa phán: "Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: "Chủ tôi về muộn", nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn".

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 12,13-21:

 

Bài Phúc âm gồm 2 phần: phần 1: cc 32-34, phần 2: cc 35-48. Thọat nhìn chúng ta không thấy hai phần ấy liền lạc với nhau, nhưng nếu nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy hai phần ấy liền lạc với nhau một cách chặt chẽ, và chúng ta thấy rằng phần hai là trả lời cho thắc mắc do phần một tạo ra: Đoàn (chiên) bé nhỏ là những con người nào? Tại sao đoàn (chiên)  bé nhỏ lại được Cha ban Nước Trời?

 

3.1 Nước Trời là Quà Tặng của Chúa Cha: Nhiểu người giáo dân và cả một số giáo sĩ lầm tưởng rằng Nước Trời là kết quả của những hy sinh, cố gắng, việc lành mà người tín hữu tạo ra được. Quan niệm ấy được chính Chúa Giê-su củng cố vì có lần Người đã nói là phải dùng sức mạnh mới vào được Nước Trời. Nhưng đó chỉ là điều kiện cần mà chưa đủ. Điều kiện đủ là ơn ban hay quà tặng Nước Trời do Thiên Chúa Cha ban cho những người bé nhỏ (nghĩa thiêng liêng). Thế nhưng Thiên Chúa chỉ ban Nước Trời cho những ai có đủ một số các điêu kiện mà Chúa Giê-su trình bày trong phần thứ hai của bài Phúc âm trên.

 

3.2 Những người được Cha ban Nước Trời: Chúa Giê-su nói về những người được Chúa Cha ban tặng Nước Trời:

 

"Các con hãy thắt lưng,

hãy cầm đèn cháy sáng trong tay,

và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về,

để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ.”  

 

Nói một cách khác đó là những quản gia trung tín khôn ngoan mà Chủ (là Thiên Chúa) đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho gia nhân của Chủ.

 

3.3 Người quản gia trung tín khôn ngoan: Quản gia là người quản lý nhà cửa, đất đai, ruộng vườn và mọi tài sản của chủ. Tức không phải là chủ nhân ông, không phải là chủ sở hữu những tài sản nằm trong tay, trong quyền kiểm soát hay phân phát. Trái lại quản gia phải quản lý và phân phát những thứ ấy theo Ý của Chủ. Thi hành chức vụ như thế thì aủan gia được xem là trung tín và khôn ngoan. Phần thưởng của những người ấy là rất lớn: “Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng”

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 12,13-21:

 

4.1 Cảm tạ chúc tụng ngợi khen tình thương của Cha:  Việc thứ nhất mà chúng ta phải làm là cảm tạ chúc tụng ngợi khen Chúa Cha đã ban Nước Trời cho chúng ta.   

 

4.2 Chu toàn trách nhiệm hay vai trò quản gia mà Cha đã giao: Việc thứ hai là chúng ta phải chu toàn trách nhiệm quản gia một cách trung tín và khôn ngoan.  Việc thứ ba là chúng ta phải luôn tỉnh thức và trông ngóng bóng dáng hay bước chân của Chủ, để ra mở cửa cho Chủ vào nhà.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA  12,13-21]:

MỞ ĐẦU: 

 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Con Cha là Đức Giê-su Ki-tô đã dậy chúng con biết một chuyện vĩ đại là Cha sằn lòng ban Nước Trời cho chúng con. Xin Cha lắng nghe lời cầu nguyện tha thiết của chúng con.

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

 

1. « Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban Nước Trời cho các con» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Cha cho càng ngày càng có nhiều người gia nhập đoàn (chiên) bé nhỏ của Cha trên trời để họ được nghe lời dịu ngọt của Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Cha.

 

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

2. «Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Hội Thánh Công Giáo toàn cầu và cách riêng cho Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam để mọi thành phần Dân Chúa, từ Đức Giáo Hoàng cho đến người giáo dân, luôn biết sống siêu thoát,  quảng đại và hướng thượng.

 

Xướng:  Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người biết tỉnh thức đón đợi Thiên Chúa xuất hiện.

 

Xướng: Chúng con  cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người luôn cố gắng chu toàn trách nhiệm quản gia của Thiên Chúa vững tin là họ sẽ được Chúa Cha thưởng nhiều hơn là họ mong  đợi.

 

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!     

 

KẾT:  

 

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã sai Con Một Cha xuống trần gian để đem Ơn Cứu Độ cho chúng con và dậy chúng con biết quà tặng quý giá mà Chúa Cha ban cho chúng con là Nước Trời.

 

Chúng con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Cha.

 

Chúng con xin Cha ban cho chúng con sức mạnh và lòng kiên trì đễ chúng con chu toàn sứ mạng quản gia mà Cha đã giao cho mỗi người chúng con.

 

Chúng con cầu xin Cha, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen

 

Sài-gòn ngày 10 tháng 08 năm 2019

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.