Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ

THÁNH MICAE NGUYỄN HUY MỸ

 

1/ Như anh hùng xưa, nơi miền đất Nam Định đã đổ máu hiến dâng cuộc đời vì niềm tin. Nêu gương sáng ngời, một đời trọn niềm trong lời kinh. Một lòng sớm khua vững niềm tin, dù giữa ba đào vẫn một lòng yêu Chúa sắt son.

 

ĐK: Kìa từng hồi chiêng nao nức vang dồn trời nam. Một người hy sinh hiến máu đào sắt son. Quyết theo Chúa không sờn lòng dẫu gươm dao hay nhục hình, tin yêu vẫn bừng sáng lên làm nhân chứng cho niềm tin, để Danh Chúa luôn sáng ngời cho mọi người tôn kính.

 

2/ Bao roi đòn xưa đưa Người đến pháp trường vì Danh Chúa vẫn luôn can trường, vì tình yêu trào dâng máu đào, tin yêu bừng lên trong màn đêm. Một ngọn đuốc thiêng nơi trời cao là sức kiêu hùng đưa Người về bên Chúa chí nhân.

 

3/ Hôm nay đoàn con ca mừng Thánh anh hùng Nguyễn Huy Mỹ. Chứng nhân tin mừng về niềm tin trung trinh đến cùng. Nơi ngai tòa cao xin Người cầu bầu Chúa Cha thương đoàn con, dọi ánh huy hoàng để mọi người theo bước Thánh Nhân.