Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐGH Phanxicô phê chuẩn những đạo luật mới cho ngân hàng Vatican

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

ĐGH Phanxicô phê chuẩn những đạo luật mới cho ngân hàng Vatican

 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn các đạo luật mới cho Viện Giáo vụ, thường được gọi là ngân hàng Vatican, bao gồm những thay đổi về cấu trúc và kiểm toán đối ngoại bắt buộc.

 

Nững đạo luật được đổi mới, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô phê duyệt “ad experimentum” (trên cơ sở thử nghiệm) trong hai năm, đã được Phòng báo chí Vatican công bố vào ngày 10 tháng 8.

 

Trong một tài liệu được ký bởi Đức Thánh Cha vào ngày 8 tháng 8, Đức Thánh Cha nhấn mạnh những thay đổi là nhằm củng cố nhiệm vụ dự định của ngân hàng Vatican để quản lý tài sản cho “những công trình tôn giáo hoặc từ thiện.”

 

Trong số những thay đổi chính của đạo luật là việc bao gồm một kiểm toán viên đối ngoại, theo tài liệu, có thể là một cá nhân hoặc một công ty được đề xuất bởi hội đồng giám sát của Viện và được Ủy ban Hồng y chỉ định giám sát công việc của Viện.

 

Kiểm toán viên đối ngoại, theo luật định, sẽ đưa ra ý kiến ​​về báo cáo tài chính của Viện trong một báo cáo đặc biệt, và kiểm tra tất cả các sổ sách và tài liệu kế toán. Kiểm toán viên cũng có thể yêu cầu bất kỳ thông tin nào hữu ích cho hoạt động kiểm toán.

 

Đạo luật cũng loại bỏ sự bao gồm của kiểm toán viên nội bộ. Trước các luật mới, các kiểm toán viên nội bộ đã phục vụ một nhiệm kỳ ba năm có thể được gia hạn vô thời hạn. Thay vào đó, kiểm toán viên đối ngoại sẽ xem xét tài chính của Viện trong thời hạn ba năm chỉ có thể được gia hạn một lần.

 

Nó cũng bao gồm các tiêu chuẩn mới cho Hội đồng Giám sát và Ủy ban Hồng y giám sát công việc của IOR , đó là từ viết tắt tiếng Ý cho Viện Giáo vụ.

 

Thành viên của cả hai thực thể phục vụ một nhiệm kỳ năm năm chỉ có thể được gia hạn một lần. Trước đây, các thành viên của Ủy ban Hồng y có thể phục vụ như một thành viên vô thời hạn.

 

Các chuẩn mực mới cũng tăng số lượng thành viên của Hội đồng Giám sát từ năm lên bảy thành viên.

 

Trong một bài báo được đăng bởi Vatican News vào ngày 10 tháng 8, Andrea Tornielli, giám đốc biên tập của Dic Abbey for Communication, cho biết sự gia tăng này giúp các thành viên hội đồng quản trị dễ dàng thực hiện “trách nhiệm của họ,” ngay cả khi họ được chia thành các ủy ban cố vấn theo vấn đề lệ thuộc được giải quyết.

 

Tornielli cũng nói rằng việc đổi mới các đạo luật là một bước quan trọng trong tiến trình thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

 

“Quan trọng hơn, nó biểu thị một sự trung thành đổi mới với sứ mệnh ban đầu của Giáo vụ Viện,” ông nói. Các đạo luật được đổi mới cho thấy sự quan tâm lớn hơn trong việc bảo đảm trách nhiệm quản lý, kiểm soát và giám sát.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn