Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xin lòng tin bé như hạt cải

 

 

XIN LÒNG TIN BÉ NHƯ HẠT CẢI

<Cảm hứng Lc 17: 5-10>

 

Thơ BẢO-PHẠM Đan-Thanh-Tâm

 

Xin Chúa cho con lòng tin

Để con hướng lên nhìn

Trời đất Ngài đã tạo dựng

Bởi vì Ngài thương chúng con.

 

Xin Chúa tạo dựng niềm tin

Như bằng hạt cải trong tim

Nhưng biết cậy tin vào Chúa

Núi đá sẽ bị nhấn chìm

 

Con chỉ là người vô dụng

Vì Ngài là Đấng quyền uy

Xin cho con biết bái quỳ

Phụng sự Ngài cho cân xứng.

 

*+Mẹ ơi ! con kính lời mừng

Tháng mười dâng Mẹ trong từng lời kinh

Mân-Côi lời nguyện tâm linh

Trong lòng con ngát hương trinh hoa hồng

Mẹ ơi ! nhận lấy hương nồng

Dâng lên tòa Mẹ nến hương đêm ngày

Cầu cho thế giới hôm nay

Biết tin cậy Chúa giang tay đón chờ

Quay về nguồn suối ban trao

Hồng ân cứu rỗi Máu đào Nước trong

Xóa muôn tội lỗi vấn vương

Được về phụng sự Chúa trong Nhà Người

Biết nên bé mọn trong đời

Nên người vô dụng nên người trung kiên

Trước nhan Thánh Chúa dịu hiền

Lòng tin sẽ được Chúa thêm ơn lành

Cùng chung với Mẹ đồng hành

Đến ngày hưởng phúc thiên đàng an vui.