Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐGH Phanxicô khai mạc Thuợng Hội đồng: Hãy nhớ đến các vị tử đạo truyền giáo và thận trọng trước cám dỗ của chủ nghĩa thực dân

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

ĐGH Phanxicô khai mạc Thuợng Hội đồng: Hãy nhớ đến các vị tử đạo truyền giáo và thận trọng trước cám dỗ của chủ nghĩa thực dân

 

 

Với Thánh Lễ sáng Chúa Nhật tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khánh thành Thượng Hội đồng về Amazon.

 

Đại diện các dân tộc bản địa tham gia tích cực. Một số người trong số họ cũng sẽ tham dự các cuộc thảo luận kín trong hội trường.

 

Thượng hội đồng đề xuất nhìn vào các truyền thống bản địa với sự tôn trọng và không áp đặt, hầu mang Tin Mừng đến Amazon.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Xin Chúa bảo vệ chúng ta khỏi sự tham lam trước những hình thức mới của chủ nghĩa thực dân. Ngọn lửa được thiết lập bởi những lợi ích hủy diệt, giống như ngọn lửa tàn phá Amazon gần đây, không phải là ngọn lửa của Tin Mừng. Ngọn lửa của Thiên Chúa là sự ấm áp thu hút và tập hợp trở nên hiệp nhất.”

 

Đức Thánh Cha đã nói chuyện hầu nhớ các nhà truyền giáo đã hy sinh mạng sống ở Amazon trong nhiều thế kỷ.

 

Đức Thánh cha Phanxicô:

“Tôi muốn nhắc lại ở đây những lời của Đức Hồng y Hummes yêu quý của chúng ta. Khi quý vị đến những thị trấn nhỏ của Amazonia, quý vị hãy đến nghĩa trang để thăm mộ của những nhà truyền giáo. Đó là một cử chỉ thay mặt cho Giáo hội dành cho những người đã cống hiến cuộc sống của họ ở Amazon.”

 

Tất cả các giám mục đã được triệu tập tham dự Thượng hội đồng tham gia Thánh Lễ. Trong số này, 113 vị làm việc tại Amazon. Họ biết những vấn đề và những thách thức mà khu vực phải đối mặt, và mong đợi trở lại với các biện pháp để giải quyết.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn