Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lần những hạt đời

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

LẦN NHỮNG HẠT ĐỜI

 

Sáng cầu, trưa nguyện, tối lần…

Mân Côi giản dị nhưng ơn dạt dào

Từ nơi đất thấp khổ đau

Hồn vươn lên tới miền cao Thiên Đàng

Kinh riêng rồi lại kinh chung

Cùng liên kết chặt thành Vòng Mân Côi

Lạy Cha – kính Đức Chúa Trời

Kính Mừng – hòa nhịp chúc Người Nữ Trinh

Sáng Danh – vang tới Thiên Đình

Hợp lời Giáo Hội chân thành nguyện xin

Cầu cho thế giới an bình

Cầu cho nhân loại trọn tình yêu thương

Đại đồng hiệp nhất một lòng

Kinh riêng nối kết kinh chung mọi miền

Người xa cùng với người gần

Dìu nhau từng nhịp bước lên Thiên Đàng

Mân Côi Rất Thánh Nữ Vương

Xin cho Nước Việt một lòng tin yêu

 

TRẦM THIÊN THU

Lễ Đức Mẹ Mân Côi – 2019