Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐHY Ouellet: Tôi hoài nghi về ý tưởng phong chức cho người nam đã kết hôn

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

ĐHY Ouellet: Tôi hoài nghi về ý tưởng phong chức cho người nam đã kết hôn

 

 

Đức Hồng y Ouellet gần đây đã xuất bản cuốn sách về tình trạng linh mục độc thân. Trong đó, ông củng cố vị trí của mình trong Thượng Hội đồng Amazon, nơi mà đề xuất phong chức đàn ông đã kết hôn do thiếu linh mục ở vùng xa xôi hẻo lánh sẽ được thảo luận.

 

“Tôi công khai cuộc tranh luận, và tôi đã đưa ra một số khía cạnh quan trọng, bạn biết đấy, quan tâm đến cuộc tranh luận này.”

 

Nội dung cuốn sách, ngài nêu ra những đối mặt với những vấn đề “sáng tạo mục vụ”, tôn trọng văn hóa của người Amazon mà không hy sinh những giá trị cố định của truyền thống Kitô giáo.

 

Đức Hồng y Ouellet, Tác giả “Bạn bè của chú rể”:

“Tôi không chống đối, nhưng tôi hoài nghi về ý tưởng phong chức cho những người đàn ông đã có vợ hay còn gọi là ‘viri probati’ cho chức tư tế. Thứ nhất bởi vì không có giáo lý viên hoặc phó tế ở Amazon. Tôi tin rằng chúng ta nên đề xuất những số liệu này trước khi thảo luận về ‘viri probati’ cho những cộng đồng ở xa xôi hẻo lánh.”

 

Đức Hồng y bảo đảm rằng cuốn sách của ngài vượt xa thời điểm hiện tại; nó kể lại hơn 20 năm làm việc của mình trong việc phong chức các linh mục. Ngài nói độc thân là một hành động của đức tin.

 

Đức Hồng y Ouellet, Tác giả “Bạn bè của chú rể”:

“Một người từ bỏ một trong những giá trị đẹp nhất đối với con người, để có vợ và lập gia đình, để hoàn toàn thuộc về Đức Kitô, phục vụ Người và trở thành mục tử của Lời Người.” “Điều này chưa từng có trong tiềm năng truyền giáo.” Giáo hội Latinh mang tính truyền giáo nhiều hơn bất kỳ giáo hội nào khác bởi vì thực tế mà nó tồn tại, mặc dù không phải lúc nào cũng hoàn hảo, và truyền phát các nền văn hóa.

 

Cuốn sách đã được xuất bản bằng bốn ngôn ngữ và là một văn bản sẽ giúp tất cả mọi người hiểu được vai trò của linh mục.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn