Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thảm họa

Tác giả: 
Lm Nguyễn Văn Nghĩa

THẢM HỌA

(Nhân lễ kính hai thánh Simon và Giuđa Tông đồ)

 

Sau một đêm thức trắng cầu nguyện thì Chúa Giêsu chọn 12 vị đặt làm tông đồ. Không phải bởi ngẫu nhiên hay do tùy hứng, nhưng là một sự chọn gọi có ý thức và tinh thần trách nhiệm (x.Lc 5,12-16). Chúa Giêsu hẳn phải dựa trên một số tiêu chí nào đó để chọn người cộng tác. Nhìn vào danh sách 12 vị thì chúng ta có thể khẳng định rằng không phải tiêu chí học vấn, vì hầu hết các vị là ngư dân thất học. Cũng không phải là tiêu chí đạo đức và biết tuân giữ lề luật vì các ngài không ăn chay, không biết cầu nguyện và cũng chẳng giữ luật sạch nhơ. Mặt bằng kinh tế thì thuộc hạng trung lưu trở lên, tuy nhiên các vị đều có tham vọng thăng tiến, đổi đời. Nhận thấy vị Thầy Giêsu có quyền năng trong lời nói và hành động nên các vị tự nguyện bỏ mọi sự mà đi theo Người, dĩ nhiên với tham vọng trần thế đủ bề. Ròng rã ba năm theo Thầy thì các vị thường xuyên tranh dành chức vị làm đầu của nhóm.

 

Tuy nhiên ở đây chúng ta lưu ý hai điểm xem ra khá tích cực nơi các vị đó là sự nhiệt thành và biết phục thiện. Nhiệt huyết của các ngư dân thì như là tự nhiên. Có hai vị thuộc phái “nhiệt thành” (Zelot) chính hiệu mà một vị có tên rõ ràng là Simon. Nhiều lần được Thầy Giêsu sửa dạy thì không thấy các vị cố chấp trong sai lầm của mình, ngoại trừ một người đó là Giuđa Iscariôt, người mà Tin Mừng gọi tên là “kẻ phản bội”.

 

Về mặt xã hội thì có một công thức như toán học đã từng được phổ biến:

NHIỆT THÀNH  + NGU DỐT  =  PHÁ HOẠI

 

Tuy nhiên hậu quả của sự phá hoại này xem ra còn có nhiều mặt hạn chế và có thể khắc phục trong một thời gian. Trái lại nếu:

ĐỘC QUYỀN  +  ĐỘC TÔN  =  THẢM HỌA

 

Chắc chắn đã là thảm họa thì lãnh vực di hại thì khôn xiết kể và thời gian khắc phục hậu quả không chỉ tính bằng năm mà phải tính bằng thế hệ.

Phải chung tay phá đổ sự “ĐỘC QUYỀN” để sự “ĐỘC TÔN” không còn môi sinh để tồn tại và phát triển thì sẽ tránh được “THẢM HỌA”. Thảm họa này phát xuất từ những vị lãnh đạo không biết lắng nghe và không biết phục thiện.

 

Nếu xét đến các tập thể tôn giáo thì sao? Theo thiển ý thì cũng có nét tương tự nào đó.

 

Lm.Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột