Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Các Thánh 1/11/2019

Tác giả: 
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch

 

"Thánh thiện vừa là tặng ân vừa là ơn gọi".

 

Pope Francis May 15, 2019. Credit: Daniel Ibanez/CNA.

"Những vị Thánh nam nữ qua mọi thời đại mà hôm nay tất cả chúng ta cùng nhau cử hành

không phải chỉ là các thứ biểu hiệu, các con người xa cách, bất khả vươn tới.

Ngược lại, các vị là những con người sống trên mặt đất này;

các vị đã trải nghiệm thấy những gì là lao nhọc hằng ngày của cuộc sống,

bao gồm cả thành công lẫn thất bại, khi các vị tìm được trong Chúa sức mạnh để lại chỗi dậy liên lỉ hầu tiếp tục tiến bước"

 

Pope Francis waves to the faithful in St. Peter's Square

 

"Thánh thiện là sống trọn vẹn hiệp thông với Thiên Chúa, ngay trong cuộc hành trình trần thế lúc này đây"

 

Xin chào anh chị em thân mến!

 

Lễ Trọng Chư Thánh hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta được kêu gọi nên thánh. Những vị Thánh nam nữ qua mọi thời đại mà hôm nay tất cả chúng ta cùng nhau cử hành không phải chỉ là các thứ biểu hiệu, các con người xa cách, bất khả vươn tới. Ngược lại, các vị là những con người sống trên mặt đất này; các vị đã trải nghiệm thấy những gì là lao nhọc hằng ngày của cuộc sống, bao gồm cả thành công lẫn thất bại, khi các vị tìm được trong Chúa sức mạnh để lại chỗi dậy liên lỉ hầu tiếp tục tiến bước. Theo chiều hướng ấy thì thánh thiện là một đích điểm, không thể nào đạt được chỉ bằng sức lực của mình, là là hoa trái của ơn Chúa cũng như của việc chúng ta tự nguyện đáp ứng. Thế nên, thánh thiện vừa là tặng ân vừa là ơn gọi.

 

Chính vì là ân sủng của Chúa, tức là tặng ân Ngài ban, mà nó không phải là một thứ chúng ta có thể mua bán hay đổi chác, mà là đón nhận, nhờ đó được tham dự vào chính sự sống thần linh, nhờ Thánh Thần là Đấng ngự trong chúng ta từ ngày chúng ta chịu Phép Rửa. Mầm mống của sự thánh thiện này chính là Phép Rửa. Chúng ta càng gia tăng việc trưởng thành về nhận thức rằng chúng ta được tháp nhập vào Chúa Kitô, như cành được dính liền với cây nho, và vì thế chúng ta có thể và phải sống với Người và trong Người như là thành phần con cái của Thiên Chúa. Vậy thánh thiện là sống trọn vẹn hiệp thông với Thiên Chúa, ngay trong cuộc hành trình trần thế lúc này đây.

 

Tuy nhiên, cùng với tính chất là tặng ân, thánh thiện còn là một ơn gọi nữa, là ơn gọi chung của tất cả Kitô hữu chúng ta, của thành phần môn đệ Chúa Kitô; nó là con đường viên trọn mà hết mọi Kitô hữu được kêu gọi để theo đuổi trong đức tin, tiến đến đích điểm cuối cùng, đó là mối hiệp thông tối hậu với Thiên Chúa ở sự sống đời đời. Như thế thì thánh thiện là một đáp ứng với tặng ân của Thiên Chúa, vì nó cho thấy như là việc chấp hành trách nhiệm. Theo quan điểm này thì cần phải đảm nhận trách nhiệm nên thánh hằng ngày theo thân phận, nhiệm vụ và hoàn cảnh của đời sống chúng ta, tìm cách sống bác ái yêu thương trong hết mọi sự.

 

Các Thánh chúng ta cử hành phụng vụ hôm nay là những người anh chị em đã công nhận, trong đời sống của mình, các vị cần đến ánh sáng thần linh, bằng việc tin tưởng phó mặc bản thân của các vị cho ánh sáng này. Giờ đây, trước ngai tòa của Thiên Chúa (xem Khải Huyền 7:15), các vị muôn đời chúc tụng vinh quang của Ngài. Các vị làm nên "Thành Thánh" là nơi chúng ta hy vọng hướng về như là đích điểm cuối cùng của chúng ta, trong khi chúng ta còn là những kẻ lữ hành trong "thành đô trần thế" này. Chúng ta tiến bước về "Thành Thánh", nơi những người anh chị em thánh thiện này đang đợi chờ chúng ta. Đúng thế, chúng ta cảm thấy mệt mỏi bởi tình trạng gập ghềnh trên đường đi, thế nhưng niềm hy vọng cống hiến cho chúng ta sức mạnh để tiếp tiến. Khi nhìn vào đời sống của các vị, chúng ta được phấn khích để noi gương bắt chước các vị. Trong số các vị có rất nhiều những chứng nhân "cận kề", những con người sống gần gũi với chúng ta và phản ảnh sự hiện diện của Thiên Chúa (Apostolic Exhortation Gaudete et Exsultate, 7).

 

Chớ gì việc anh chị em tưởng nhớ đến các Thánh giúp chúng ta hướng mắt về Trời, nhưng vẫn không quên các thực tại trần gian này, nhưng đương đầu với chúng một cách can trường hợn, một cách hy vọng hơn. Chớ gì Mẹ Maria, Người Mẹ Rất Thánh của chúng ta, dấu chỉ cho niềm ủi an và niềm hy vọng vững chắc, hỗ trợ chúng ta bằng việc chuyển cầu từ mẫu của Mẹ.

 

(Sau khi nguyện Kinh Truyền Tin xong, ĐTC nói tiếp một số điểu như thường lệ, trong đó có một điều liên hệ đến ngày mai, ngày Lễ Các Đẳng như sau:)

 

Chiều ngày mai, tôi sẽ đến cử hành Thánh Thể ở Hầm Mộ Priscilla, một trong những nơi chôn táng các Kitô hữu tiên khởi ở Roma. Trong những ngày này, tiếc thay, những sứ điệp cũng đang được tung ra về một thứ văn hóa tiêu cực về sự chết và người chết, tôi mời gọi anh chị em, nếu có thể, đừng lơ là với việc viếng thăm và cầu nguyện ở một nghĩa trang nào đó. Nó sẽ là một tác động đức tin.