Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

52 Tuần Hướng Dẫn Cầu Nguyện - Lời mở đầu

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage


52 Tuần Hướng Dẫn Cầu Nguyện 


 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage.


dịch giả Bùi Hữu Thư.

 

 

Sách có hai phần:Phần I: Các Phương Pháp Cầu Nguyện.
Phần II: Các Ðề Tài Cầu Nguyện Theo Muà Phụng Vụ.

 

Bắt đầu từ tháng 9 là tuần lễ 1. Mỗi tuần có bài hướng dẫn và các đoạn thánh kinh cho mỗi ngày trong tuần. Chương trình cầu nguyện hằng tuần dựa trên chủ đề trong Linh Thao của Thánh Y-Nhã.

 

Lời Cảm Tạ

 

Cha linh hướng và Mạng Lưới Cầu Nguyện chân thành cám ơn tác giả Bùi Hữu Thư đã cho phổ biến tài liệu này, giúp mọi người đi sâu hơn vào đời sống cầu nguyện. Xin Quý vị cùng thực hành mỗi tuần theo như sách chỉ dẫn.

 

 


Bài Hướng Dẫn Về Cách Sử dụng Phần Hai

 

Ngày nay nhiều người cảm thấy thèm khát được có những cảm nhận sâu xa hơn về Thiên Chúa qua việc cầu nguyện. Một hình thức cầu nguyện là sử dụng Thánh Kinh làm điểm khởi đầu cho sự suy ngẫm và chiêm niệm. Vì khi chúng ta lắng nghe trong cầu nguyện lời Chúa nói, chúng ta trở nên ý thức nhiều hơn về tình yêu và sự hiện diện của Chúa.

 

Tuy nhiên, nhiều khi rất khó biết được phải bắt đầu ở điểm nào trong cuốn Thánh Kinh. Mục tiêu của cuốn sách này là giúp đỡ mọi người cầu nguyện với Thánh Kinh dưới hình thức một dàn bài được sắp xếp để trùng hợp với thứ tự của một cuộc cấm phòng 30 ngày theo Linh Thao của thánh I-Nhã. (Dàn bài này đôi khi cũng được gọi là tài liệu cấm phòng thứ 19 có ghi chú:).

 

Nếu tuần lễ thứ nhất của dàn bài được khởi sựvào tháng 9, thì Thánh Kinh sẽ trùng hợp với các nghi thức phụng vụ của toàn năm. Thể thức sử dụng Dàn Bài này rất giản dị.

 

Trước hết, bạn hãy tìm một thời gian nào thuận tiện cho mỗi ngày có thể dành riêng cho việc cầu nguyện. Mười lăm hay hai chục phút có lẽ cũng đủ vào lúc đầu, mặc dầu bạn có thể cảm thấy bị lôi cuốn để dành nhiều thì giờ hơn cho Chúa khi sự liên hệ giữa bạn và Chúa đã trở nên sâu xa hơn.

 

Tìm một chỗ yên tĩnh trong nhà, giở đoạn Thánh Kinh đã được đề nghị cho ngày và tuần lễ trên Dàn Bài.
Ðọc đoạn Thánh Kinh thật chậm và thật chăm chú; tốt hơn là đọc to lên, để bạn có thể nghe thấy những lời đọc.
Ðể cho mỗi chữ, câu hay thành ngữ ăn sâu vào trí óc.

 


Sử dụng trí tưởng tượng để hình dung ra hành động hay khung cảnh đã được mô tả, rồi cố gắng đi vào khung cảnh đó.
Cố gắng để có kinh nghiệm về từng mỗi chi tiết đã xảy ra hay được nói ra.
Khi bạn nghe thấy tiếng Chúa nói với bạn qua bài đọc, hay trả lời bằng cách cảm tạ hay ngợi khen - bất cứ điều gì thích hợp.

 

Mỗi tuần cũng có một bài giới thiệu tuần lễ được in ở trang bên trái của các bài đọc hàng ngày. Các bài giới thiệu này không nhất thiết phải liên hệ với chủ đề của tuần. Nhưng lại giúp cho bạn có thể suy niệm về đời sống cầu nguyện, nhắm vào việc giúp đỡ cho mọi người càng có kinh nghiệm nhiều hơn với sự liên hệ với Chúa trong việc cầu nguyện.

 

Dùng hình thức cầu nguyện một mình như đã được trình bày trong PHẦN MỘT.

 

*************************************************