Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

01 Cầu nguyện là thèm khát

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage


Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

Tuần Lễ 1: Cầu Nguyện Là Thèm Khát

 

Chúa đã để trong trái tim chúng ta một sự thèm khát thật sự về một mối liên hệ mật thiết và trực tiếp với Ngài, môt mối liên hệ được nuôi dưỡng trong cuộc sống cầu nguyện. Chúa mời goị chúng ta lắng nghe những gì Người nói với chúng ta qua Lời Người trong Thánh Kinh. khi chúng ta nghe, chúng ta ý thúc được nhiều hơn sự hiện diện yêu dấu của Chúa bên trong chúng ta.

 

Sự nhận thức này và sự đáp ứng của chúng ta là một hình thức cầu nguyện trong chiêm niệm. Khi chúng ta cầu nguyện với Thánh Kinh, có một sự thay đổi xảy ra trong chúng ta. Mối liên hệ của chúng ta đối với Chúa được phát triển, và chúng ta đạt tới được một lối suy nghĩ mới. Chúng ta phát triển được một thái độ mới khi trí óc của chúng ta trở nên hòa điệu với trí tuệ của Chúa.

 

Khi chúng ta nghe, Chúa bày tỏ cho chúng ta biết nhiều hơn về Người. Chúng ta biết được rằng Chúa biết hết cả mọi sự về chúng ta. Chúng ta biết rằng Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu sáng tạo, mầu nhiệm, tha thứ, chữa lành và cứu chuộc.

 

Chúng ta phải cầu nguyện bằng Thánh Kinh với thái độ này:"Chúa đang nói gì với tôi ở đây và bây giờ"" Các giáo phụ của Công Ðồng Va-ti-can đã dám bảo với chúng ta rằng "Chúa Ki-tô hiện diện trên thế giới này, vì chính Ngài đã nói lên khi Thánh Kinh được đọc trong giáo hội. Nếu Chúa Ki-tô hiện diện, thì Chúa đang nói với chúng ta. Về phần chúng ta, chúng ta phải lắng nghe trong tâm hồn nữa.

 

Lời Mời Gọi Của Thiên Chúa

 

Chủ đề của tuần lễ này là tìm hiểu về ơn gọi đặc biệt mà Chúa đã gửi đến mỗi người trong chúng ta. Chúa đang mời gọi chúng ta đến với Chúa để Chúa có thể ban các ân sủng cho chúng ta, đặc biệt là ân sủng về đời sống thiêng liêng của Ngài.

 

Chúa cho chúng ta biết rằng các ân sủng của Chúa được cho không chứ không mất tiền - đó là ân sủng của chính mình của Ngài. Chúa bảo chúng ta là những ân sủng của Ngài được cho không, chỉ cần chúng ta tự nguyện nhận lãnh và sử dụng chúng. Thánh Phao-lô dạy rằng ngay cả sự cứu rỗi vinh hiển của chúng ta cũng là một ân sủng của Thiên Chúa. Trong các bài đọc được đề nghị cho tuần này, bạn sẽ thấy rằng mỗi ngày có một bài đọc, các bài này sẽ diễn giải chủ đề Chúa mời gọi bạn.

 

 

Ngày Một: I-sa-i-a 55:1-13
Một lời mời gọi đến với ân sủng: "Hãy đến bên nước! ...hãy đến nhận lãnh những hạt thóc mà ăn."

 

Ngày Hai: Giê-rê-mi-a 1:4-10
Chúa gọi chúng ta như gọi nhà tiên tri: "Trước khi ta cấu tạo con trong bụng mẹ ta đã biết con."

 

Ngày Ba: Thánh Vịnh 95
Nhà Thánh Vịnh mời gọi chúng ta ca ngợi Chúa vị đã kêu gọi chúng ta tìm hiểu Chúa

 

Ngày Bốn: Mác-cô 6:30-44
Chúa Giê-su mời gọi chúng ta lánh riêng ra một nơi thanh vắng và nghỉ ngơi đôi chút.

 

Ngày Năm: Mát-thêu 11:28-30
Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đến với Chúa khi chúng ta gặp nhiều chuyện khó khăn và lo âu.

 

Ngày Sáu: Khải Huyền 3:14-22
Chúa Giê-su mời gọi chúng ta sám hối: "Ta đang đứng đây, đang gõ cửa."

 

Ngày Bảy: Gio-an 14:1-15
"Vì Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại, và đem anh em về ở với Thầy."

 

*******************************************