Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

03 Chúa nói với tôi

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

TUẦN LỄ 3: LẮNG NGHE CHÚA NÓI VỚI TÔI

 

Chữ chúng ta gặp phải nhiều nhất trong Thánh Kinh là danh hiệu của Chúa với nhiều tước vị khác nhau. Chữ thứ hai cũng được dùng gần như nhiều như vậy là chữ "nghe" và rất nhiều chữ đồng nghĩa khác như: lắng nghe, chú ý, để ý, mở tai và các chữ khác nữa. Ðiều này đáng kể vì cho chúng ta biết vấn đề quan trọng là chúng ta phải nghe lời Chúa được gởi cho chúng ta qua Thánh Kinh. Lời của Chúa đây sáng tạo, hùng mạnh, khuyến khích, dạy dỗ, thanh tẩy và an ủi.

 

Các nhà thánh vịnh không muốn chúng ta coi thường lời Chúa. Họ yêu cầu, "Ước chi ngày hôm nay, các bạn nghe tiếng người, đừng cứng lòng" (ThánhVịnh 95:7-8).

 

Trong các năm gần đây đã có một sự chú ý nhiều hơn tới lời Chúa. Các bản dịch mới của Thánh Kinh đã làm cho việc đọc và cầu nguyện theo lời Chúa dễ dàng và thích thú hơn. Có rất nhiều lớp học và hội thảo để giúp cho chúng ta hiểu Thánh Kinh hơn. Tất cả những điều trên đây điều quan trọng và cần thiết.

 

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả, là Thánh Kinh đã mau chóng trở thành một "sách kinh" cho càng ngày càng nhiều người hơn. Ðiều tôi cần thiết là phải đọc và suy nghĩ về lời Chúa đã được chuyển tới chúng ta qua Thánh Kinh. Không có Thánh Kinh, thì không thể có đạo công giáo chân chính. Không có một giáo điều chân chính nào có thể không được dùng trên căn bản của một bài học trong Thánh Kinh. Thánh Kinh là bản văn trực tiếp Chúa đã gửi đến cho mỗi cá nhân chúng ta. Bạn thử nghĩ đến người khác đã nhận được một lá thư của một người bạn rất thân, nhưng không thèm mở ra xem. Liệu lời Chúa có bị coi thường như vậy bao nhiêu lần không"

 

Việc đọc các bài Thánh Kinh được đề nghị ở trên và chủ đề được đề nghị ở đây được dùng để giúp cho các bạn sử dụng lời Chúa như nguồn gốc và căn bản của sự cầu nguyện của chúng ta.

 

 

CHÚA ÐANG NÓI VỚI TÔI

 

Khó mà chúng ta có thể hiểu nổi chân lý vĩ đại là đấng của cả thiên đàng lẫn trái đất, đấng cấu tạo tất cả vũ trụ, lại muốn nói chuyện trực tiếp với chúng ta. Vậy mà điều này là sự thật. Chúa là một Thiên Chúa của vũ trụ, nhưng cũng là một Thiên Chúa của từng cá nhân. Chúa muốn nói chuyện với từng người trong chúng ta qua lời Ngài, không những chỉ qua những lời được in trên giấy, nhưng còn qua lời nói không ra tiếng của Chúa bên trong chúng ta. Chúa nói với chúng ta như những gì chúng ta đọc được giữa các dòng chữ. Chúng ta theo dõi các đoạn Thánh Kinh được trích dẫn khi cầu nguyện và chứng tỏ được ảnh hưởng của lời Chúa trong cuộc đời chúng ta:

 

Ngày Một: Rô-ma10: 8-17
"Lời Thiên Chúa ở gần anh em, ngay trên miệng và ngay trong lòng... Vì vậy có đức tin là nhờ nghe giảng, và điều nghe được là lời Ðức Ki-tô."

 

Ngày Hai: 2 Ti-mô-thê 3:14-17
"Mỗi bài Thánh Kinh đều được Chúa soi sáng và rất hữu ích cho việc giảng dạy"

 

Ngày Ba: Mát-thêu 13:1-23
"Phúc cho các tai của anh em vì chúng biết nghe."

 

Ngày Bốn: Gio-an 1:1-14
"Lời Chúa biến thành xác phàm..."

 

Ngày Năm: 1 Gio-an 1:1-10
"Chúng tôi nói về lời của sự sống."

 

Ngày Sáu: 2 Thê-xa-lô-ni-ca 2:13-17
"Anh em đã được lựa chọn: "Chúa gọi anh em bằng sự giảng dạy của chúng tôi...chớ gì Chúa... tăng thêm sức mạnh cho anh em trong mỗi công việc và lời nói tốt."

 

Ngày Bảy: 1 Thê-xa-lô-ni-ca 1:2-6, 2:13
"Anh em hãy coi như những lời này không đến từ loài người, mà thật sự đến từ Thiên Chúa."

 

 

*********************************************