Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

04 Chúa nói

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

TUẦN LỄ 4: CHÚA NÓI

 

Khó có thể hiểu biết một người rõ ràng trước khi chúng ta nghe người này nói. Người này càng nói nhiều, thì chúng ta hiểu họ hơn. Qua lời nói, họ bày tỏ rất nhiều về cá nhân của họ, - những hy vọng và ước vọng, những niềm vui và những ưu tư, những điều ưa thích và không ưa thích, và tất cả quan niệm về cuộc đời của người này. Nói tóm lại, họ cho chúng ta biết họ là loại người gì. Nếu chúng ta lắng nghe, chúng ta sẽ khám phá ra khá nhiều về họ.

 

Ðiều này cũng đúng đối với Chúa. Chúng ta có thể hiểu biết Chúa nhiều hơn khi Chúa tự bày tỏ ra qua lời Ngài. Thánh Giê-rôm đã nói như sau: "Sự ngu si về Thánh Kinh tức là ngu dốt về Chúa Ki-tô." Phải, Chúa bày tỏ rất nhiều về bản thể của Ngài trong khi chúng ta lắng nghe lời Ngài. Một điều khác nữa cũng đúng là càng chú ý nghe lời Chúa, chúng ta càng hiểu biết Chúa nhiều hơn. Chúa cho ta biết gì về Ngài" Chúa bày tỏ rằng Chúa là Thiên Chúa có nhiều quyền phép: Chúa nói và cả vũ trụ đã được cấu tạo. Chúa bảo chúng ta Chúa là người luôn luôn lo lắng đến chúng ta mỗi lúc trong mọi ngày. Thật vậy, Chúa biết khi ta đứng hay ngồi. Chúa biết tất cả các ý nghĩ của chúng ta trước khi chúng được thành hình trong óc, và tất cả những lời chúng ta định nói trước khi chúng được thốt ra trên môi (Thánh Vịnh 139)

 

Chúa không những chỉ bảo chúng ta, Ngài còn chứng tỏ cho chúng ta rằng Chúa là một Thiên Chúa thực sự thương yêu chúng ta: "Ta đã yêu thương các ngươi bằng một tình yêu vượt thời gian" (Giê-rê-mi-a 31:3) và: " các ngươi rất quý giá trước mặt ta, và... ta yêu thương các ngươi." (I-sa-i-a 43:4)

 SỰ "THÁN PHỤC VÀ THỜ KÍNH THIÊN CHÚA

 

Chủ đề của tuần này được thánh Phao-lô diễn tả rất rõ: "Sự giàu sang, khôn ngoan và thông thái của Thiên Chúa sâu xa đến mức nào! Phán quyết của Chúa thật là vững vàng và đường Chúa thật là mầu nhiệm!" (Rô-ma 11:33). Trong khi chúng ta suy niệm về quyền năng sáng tạo của Chúa, về lòng thương xót chữa trị của Ngài, và sự săn sóc tiên liệu của Ngài, chúng ta chỉ có thể ngạc nhiên và thán phục. Khó mà trí óc con người có thể hiểu nỗi sự to lớn của tình yêu Thiên Chúa. Có lẽ đây chính là điều đã làm cho tác giả các thánh vịnh phải kêu lên: "Thiên Chúa thật cao cả!"

 

Ngày Một: Thánh Vịnh 91
Chúng ta được đảm bảo có sự bảo vệ của Chúa và nhìn thấy được quyền năng của một Thiên Chúa đang chờ đợi - và ao ước được chúng ta cầu xin.

 

Ngày Hai: Huấn Ca 16:22-17:27
Chúng ta thấy sự khôn ngoan tuyệt diệu của Thiên Chúa trong lúc sáng tạo, cũng như thấy quyền năng vĩ đại của Ngài.

 

Ngày Ba: Thánh Vịnh 84
Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng Chúa dành riêng một số địa điểm nơi chúng ta có thể cảm nhận sự hiện diện của Chúa một cách mật thiết hơn.

 

Ngày Bốn: Ê-phê-xô 1:1-14
Ngợi khen Thiên Chúa, là Cha của Chúa chúng con..." về tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng con qua Chúa Giê-su.

 

Ngày Năm: Thánh Vịnh 145
"Sự vĩ đại của Ngài thật là mầu nhiệm."Ðời sống của chúng ta là nhân chứng cho nguồn suối tình yêu chảy suốt không ngừng của Chúa."

 

Ngày Sáu: Thánh Vịnh 147
Chúa biết muôn sự vì sao, một con chim sẻ rơi xuống Chúa cũng biết, tất cả các sợi tóc trên đầu chúng ta cũng được Chúa đếm. Chúa không muốn chúng ta đóng vai Thiên Chúa, mà chỉ muốn chúng ta phục vu tình yêu của Ngài.

 

Ngày Bảy: Thánh Vịnh 149
Chúa được tất cả mọi loài thụ tạo ca ngợi, nhưng Chúa đặc biệt muốn được dân Ngài ca ngợi Ngài.

 

*************************************************