Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

05 Chúa yêu tôi

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage


Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

TUẦN LỄ 5: CHÚA YÊU TÔI

 

Trong khi cầu nguyện một vài đoạn trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta càng ngày càng hiểu biết nhiều hơn về tình yêu của Chúa. Chúng ta cần biết là Chúa yêu ta, bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không tự yêu mình. Chúng ta biết chúng ta thật rõ, từ trong ra ngoài. Chúng ta biết những yếu điểm, những ích kỷ, những thất bại và những tội lỗi. Biết mình, chúng ta tự hỏi sao Chúa có thể yêu chúng ta.

 

Khi chúng ta cầu nguyện với Thánh Kinh, chúng ta ngày càng trở nên hiểu biết chắc chắn về tình yêu vô bờ của Chúa. Ngay cả những khi mục đích của chúng ta thật là ích kỷ. Chúa nói: "Ta yêu con." Mặc dầu ta tội lỗi, Chúa vẫn nói: "Ta yêu con bất kể con đã làm gì."

 

Mặc dù chúng ta không có khả năng để đạt đến mức độ hoàn hảo đã hoạch định cho chúng ta. Chúa luôn luôn yêu chúng ta với một tình yêu vĩnh cửu.

 

Một bước căn bản trong việc cầu nguyện là lòng tin rằng Chúa yêu chúng ta với một tình yêu vô bờ bến và không có gì chúng ta làm có thể thay đổi tình yêu ấy. Chúng ta phải đạt đến sự hiểu biết là Chúa là một người Cha yêu thương, hiền từ, tha thứ và luôn luôn mở rộng vòng tay để đón chào tất cả những đứa con đi hoang.

 

Khi chúng ta dã tin chắc rằng chúng ta được yêu, chỉ khi đó chúng ta mới cởi mở và chân thật. Không có lý do gì để giả bộ hay giả tạo. Khi chúng ta biết rằng chúng ta được chấp nhận, chúng ta không cần phải mang mặt nạ, hay phải đóng kịch. Chúng ta có thể sống trong tự do và chân thật.

 

Một sự thấu hiểu về tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa có thể dẫn dắt chúng ta tới một chiều sâu lớn hơn trong việc cầu nguyện. Ý thức sâu xa về sự hiện diện yêu dấu của Chúa, chúng ta muốn thì thầm trong sự yên lặng của con tim: "Con cũng yêu Chúa nữa" hay "Cám ơn Cha, về sức sống yêu thương trong con, về sự hiện diện liên kết của Ngài đang thanh tẩy con từng giờ từng phút trong ngày."

 

Trong khi chúng ta nhận thức được sự yêu dấu của Chúa trong chúng ta, chúng ta sẽ không còn cần đến các lời nói hay ý tưởng. Chúng ta chỉ yên nghỉ trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta biết Chúa như chính tất cả bản thể của chúng ta đã biết và yêu Ngài.

 

 

LẮNG NGHE CHÚA NÓI, "TA YÊU CON"

 

Chúa không phải là một người ở rất xa chúng ta, Chúa cũng không phải là một quan toà nghiêm khắc chỉ muốn xử phạt chúng ta khi chúng ta thất bại. Không, Chúa là một người Cha yêu chúng ta hơn mức độ mà chúng ta xin để được yêu. Chúa, đấng sáng tạo vũ trụ, người đã dựng nên mọi vật từ hư không, đã yêu chúng ta. Ngài muốn săn sóc chúng ta, chia sẻ sự sống thiêng liêng với chúng ta, và đem chúng ta đến một sự hiệp nhất hoàn hảo với Ngài cho đến đời đời.

 

Chân lý này là căn bản cho tất cả sự tăng trưởng về tâm linh của chúng ta. Chúng ta biết trong trí óc là Chúa yêu chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải tin tưởng trong tim để chúng ta có thể đáp ứng với tình yêu vĩ đại của Ngài. Hãy lắng nghe lời Ngài trong các bài Thánh Kinh tuần này.

 

Ngày Một: I-sa-i-a 43:1-5
"Ta đã gọi con: con thuộc về ta... con rất quý giá trong mắt ta... ta yêu thương con."

 

Ngày Hai: Thánh Vịnh 139
"Lạy Chúa...Chúa hiểu rõ tư tưởng của con...và xin để bàn tay Chúa trên con"

 

Ngày Ba: Êđê-ki-ên 34:11-16
Sự quan phòng tiên liệu của Chúa:"Chính ta sẽ nuôi dưỡng đàn chiên của ta."

 

Ngày Bốn: I-sa-i-a 49:1-16
"Chúa đã gọi tôi từ khi mới sinh ra... Ta sẽ không bao giờ quên con."

 

Ngày Năm: Giê-rê-mi-a 31:31-34
"Ta sẽ là Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của Ta."

 

Ngày Sáu: Thánh Vịnh 145
Sự vĩ đại và tốt lành của Thiên Chúa: "Thiên Chúa ở rất gần những ai kêu cầu Ngài... Ngài nghe tất cả mọi tiếng kêu và cứu họ."

 

Ngày Bảy: Gio-an 3:16-18
"Chúa yêu thế giới này đến nỗi đã ban Con Một của Ngài."

 

*****************************************