Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

06 Không có tình yêu nào lớn hơn

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage


Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

___________________________________________________________________________

 

TUẦN LỄ 6: KHÔNG CÓ TÌNH YÊU NÀO TO LỚN HƠN

 

Trong Tân Ước, Chúa Giê-su thường nói với chúng ta là Ngài yêu thương mọi người trong chúng ta hết mực. "Như Cha ta đã yêu mến ta, ta cũng yêu mến anh em như vậy" (Gio-an 15:9). "Không có tình yêu nào to lớn hơn tình yêu này" (Gio-an 15:13)

 

Ngoài việc nói với chúng ta về tình yêu của Ngài, Chúa Giê-su đã chứng tỏ tình yêu này bằng tất cả cuộc đời của Ngài và bằng tất cả những gì Ngài đã làm. Chúa đã đến với tình yêu trong tiệc cưới Cana và làm phép lạ đầu tiên (Gio-an 2:1-2). Chúa ôm người phong cùi (Lu-ca 5:13). Người đàn bà tội lỗi đã nghe Ngài nói: "Tội của con được tha" vì tình yêu cao cả của bà (Lu-ca 7:48). Người đàn bà Sa-ma-ri-tan cảm nhận được sự chấp nhận trong tình yêu của Chúa, mặc dù bà tội lỗi, và bà đã trở nên một tông đồ về tình yêu giữa những người trong làng của bà (Gio-an 4:4-42).

 

Tất cả sứ mệnh chữa lành của Chúa Giê-su đã làm chứng cho tình yêu vô bờ bến này: "Người mù được sáng, người què đi được, người phong cùi khỏi bệnh, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo khó được giảng dạy về tin mừng" (Lu-ca 23:34).

 

Ngay cả những kẻ thù của Chúa cũng cảm nhận được sự nóng hổi của tình yêu cứu chuộc của Chúa: "Lạy Cha, xin tha cho chúng; vì chúng không biết việc chúng làm" (Lu-ca 23:34).

 

Loại tình yêu này thật là vĩ đại. Vượt quá sự hiểu biết của loài người. Trong khi chúng ta cố gắng để đo lường sự bao la của tình yêu, chúng ta nhận thức được nhiều hơn về sự trầm trọng của sự bất trung của chúng ta. Chúng ta thấy những hành động bất trung ấy là những sự chối bỏ tình yêu của Chúa. Tội lỗi đang nói "không" với tình yêu. Tuy nhiên, không có lý do gì để chúng mất hy vọng. Tình yêu có thể vượt thắng mọi sự thất bại của chúng ta. Chính Chúa đã đảm bảo với chúng ta như vậy: "Ta lôi kéo chúng bằng sợi dây nhân loại, với những đoản khúc của tình yêu; Ta nâng niu chúng như người ta hôn hít má của đứa bé" (Hô-sê 11:4).

 

 

LẮNG NGHE CHÚA GIÊ-SU NÓI, "TA YÊU CON"

 

Chúa Cha yêu chúng ta nhiều đến nỗi gửi con một đến cho thế gian để cứu chuộc chúng ta. Ngài gửi Chúa Giê-su đến để cho chúng ta có thể có sự sống và có sự sống dồi dào hơn - một đời sống kết hiệp cùng Chúa mãi mãi. Chúa Giê-su yêu chúng ta đến nỗi hy sinh mạng sống vì chúng ta. Tình yêu tìm kiếm sự kết hợp với người yêu. Vì lý do này Chúa Giê-su không muốn bỏ chúng ta mồ côi, do đó Ngài đang ngự trị trong chúng ta trong sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Chúa hiện diện với chúng ta trong mọi lúc trong ngày. Cũng như khi Ngài dạy hai môn đệ, Chúa đang cố gắng giảng cho chúng ta lời của Ngài trong khi hàng ngày chúng ta đi trên đường Em-mau. Chớ gì trái tim chúng ta cũng sẽ nồng cháy trong khi Chúa nói với chúng ta trên đường đi.

 

Ngày Một: Gio-an 15:1-13
"Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy, anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy."

 

Ngày Hai: Mát-thêu 6:25-34
Tình yêu an bài của Chúa Cha.

 

Ngày Ba: 1 Gio-an 3:1-2
"Hãy coi tình yêu mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta... chúng ta bây giờ được gọi là con cái Thiên Chúa."

 

Ngày Bốn: Ê-phê-xô 2:1-10
"Vì tình yêu cao cả của Ngài, Chúa đã cho chúng ta sống lại cùng với Ðức Ki-tô trong khi chúng ta đã chết vì tội lỗi."

 

Ngày Năm: 1 Gio-an 4:7-19
"Tình yêu toàn hảo có thể xua đuổi hết mọi sự sợ hãi"

 

Ngày Sáu: Rô-ma 8:28-39
Bài ca vịnh tình yêu của Chúa đối với chúng ta: "Tình yêu của Chúa...đến với chúng ta trong Ðức Giê-su Giê-su, Chúa chúng ta."

 

Ngày Bảy: Gio-an 17:20-26
Tình yêu toàn hảo là kết hiệp với Chúa: "Ðể cho chúng trở nên một như Cha và Con trở nên một."

 

 

 

*****************************************