Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

08 Sự biến cải

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage


Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

___________________________________________________

 

TUẦN LỄ 8: SỰ BIẾN CẢI

 

Quyền năng của lời Chúa có thể gây nên trong chúng ta một sự biến cải toàn diện. Khi chúng ta được nuôi ăn ở bàn tiệc Lời Chúa, chúng ta sẽ khám phá ra một sự thay đổi xâm chiếm chúng ta. Cách suy nghĩ, thái độ, sự liên hệ đối với mọi người chúng ta, sẽ thay đổi từ từ. Chúng ta có thể không nhận thức được sự thay đổi đang xảy ra trong chúng ta, nhưng Lời Chúa thật là mạnh mẽ và có hiệu quả.

 

Hàng ngày chúng ta ăn uống để gìn giữ sức sống của xác thịt. Sau khi chúng ta hưởng thụ một bữa ngon, chúng ta không nhận thức được về thức ăn chúng ta đã ăn. Những thức ăn đó đang được tiêu hóa và hấp thụ, để đem sức lực đến cho mỗi bộ phận trên cơ thể. Thức ăn bổ dưỡng giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh.

 

Cũng thế, cầu nguyện với Thánh Kinh làm cho chúng ta trưởng thành. Thánh Phao-lô đã quả quyết khi người khuyên chúng ta "phải có được một lối suy nghĩ mới, về thiêng liêng. Anh em phải trở nên một người mới" (Ê-phê-xô 4:23-24). Và một lần nữa: "Thái độ của anh em phải là thái độ của Ðức Ki-tô (Phi-li-phê 2:5). Và hơn nữa: "Ðừng có tùy thuộc vào đời này, nhưng hãy thay đổi theo sự canh tân của trí óc của anh em, để cho anh em có thể phân biệt cái gì là tốt lành, dễ thương và toàn hảo" (Rô-ma 12:2).

 

Người Công Giáo muốn theo Chúa mật thiết hơn, muốn suy niệm về sự bình an và vui sướng của Chúa Ki-tô trong sự liên hệ cá nhân, phải đến thường xuyên, có thể là hàng ngày, tới bàn tiệc của Lời Chúa để được no đầy và được cấu tạo thành một người mới. Không ở đâu chúng ta có thể khám phá ra trí tuệ của Chúa rõ rệt hơn là trong Lời của Ngài.

 

Cũng như khi chúng ta phải ăn uống nhiều lần một ngày thay vì ăn một bữa ăn thật lớn, chúng ta cũng phải đến hàng ngày để nghe lời Chúa nói với chúng ta.

 

"Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý" (Gio-an 15:7).

 

 

TÌNH TRẠNG TỘI LỖI CỦA TÔI

 

Khi chúng ta cố gắng đến gần Chúa hơn, chúng ta có cảm nhận rõ hơn về sự ghê gớm của tội lỗi. Chúng ta nhìn thấy tội lỗi như một sự chối bỏ tình yêu của Chúa. Tội lỗi là từ chối đáp laị tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta là những tạo vật không đáng kể, chúng ta là những đã dám nói "không" với Chúa là đấng mà quyền năng chính là từng hơi thở của chúng ta.

 

Chúa là một Thiên Chúa kỳ bí. Mặc dù chúng ta tội lỗi Chúa tiếp tục nói: "Ta yêu con bất kể tình trạng tội lỗi của con." Mỗi lần chúng ta thất bại, Chúa đều tha thứ bằng tình yêu.

 

Ngày Một: Rô-ma 7:13-25
Thánh Phao-lô than vãn về tội lỗi của người: "Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm."

 

Ngày Hai: Thánh Vịnh 38
Cầu nguyện cho những kẻ tôi lỗi: "Các thiếu sót của con đã làm cho cho chìm đắm."

 

Ngày Ba: Lu-ca 14:16-24
"Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi."

 

Ngày Bốn: Thánh Vịnh 51
"Xin hãy rữa sạch con khỏi mọi ý thức về tội lỗi và thanh tẩy con cho khỏi tội lỗi."

 

Ngày Năm: 1 Gio-an 2:1-11
"Tôi đang viết cho anh em những điều này để cho anh em đừng phạm tội."

 

Ngày Sáu: Mát-thêu 22:1-14
"Này bạn,... tại sao bạn đến đây mà không ăn mặc đàng hoàng""

 

Ngày Bảy: Ga-lát 5:13-26
Một người không được cứu chuộc so với một người được tràn đầy Thánh Linh.

 

***********************************************