Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

09 Sự thanh tẩy

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage


Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

_________________________________________________

 

TUẦN LỄ 9: SỰ THANH TẨY

 

Sự biến cải được thể hiện trong chúng ta khi chúng ta cầu nguyện với Thánh Kinh, có ảnh hưởng thanh tẩy trên chúng ta. Khi chúng ta suy niệm về những gì Chúa đang nói với chúng ta, chúng ta nhận thức mau chóng về sự tương quan giữa trí tuệ của chúng ta và trí tuệ của Chúa có hay không. Chúng ta khám phá được rằng chúng ta có đang nhìn mọi vật qua con mắt của Chúa Giê-su hay không.

 

Khi chúng ta để cho sự suy tư của chúng ta được bày tỏ trước Lời Chúa, một hiện tượng thanh tẩy được thể hiện trong chúng ta. Chúng ta nhìn nhận được rằng có bao nhiêu suy tư của chúng ta có thể hợp lý. Nếu thái độ của chúng ta không thích hợp với ý muốn của Chúa, chúng ta có thể nhận thức được sự khác biệt này.

 

Có lẽ chúng ta đã quá vị kỷ và có cái nhìn thiển cận. Khi chúng ta được biến cải bởi Lời Chúa, sự vị kỷ của chúng ta sẽ được xóa mờ và cái nhìn của chúng ta sẽ phản ảnh viễn tượng bao la của Chúa Ki-tô. Khi chúng ta trung thành với việc cầu nguyện hàng ngày, một sự cách mạng xảy ra bên trong bản thể con người chúng ta.

 

Chúa Giê-su báo động cho chúng ta biết về cuộc cách mạng này khi người lưu ý chúng ta qua các môn đệ: "Anh em đã được sạch rồi, nhờ những lời Ta đã dùng để nói với anh em" (Gio-an 15:3).

 

Lá thư gửi tín hữu Do Thái cũng hùng hồn không kém khi chúng ta hay là Lời Chúa hữu hiệu biết bao trong sự huấn luyện chúng ta: "Thật vậy, Lời Chúa hằng sống và hữu hiệu, sắc bén hơn bất cứ cây kiếm hai lưỡi nào. Lời Chúa xâm nhập và phân rẽ linh hồn với thần trí, các khớp xương và tủy sống; Lời Chúa phán đóan những phản ảnh và suy tư của trái tim. "Không có gì có thể che dấu được Chúa; mọi sự bị lột trần và phơi bày trước mặt Chúa. Ðấng mà chúng ta phải trả lẽ." (Do Thái 4:12-14)

 

Cầu nguyện hàng ngày với Thánh Kinh là một phương pháp hữu hiệu để chúng ta cho phép Chúa Thánh Thần biến cải chúng ta thành những con người sáng láng và phản ảnh Chúa Ki-tô. Cùng với Thánh Phao-lô chúng ta cũng có thể nói: "Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Ðức Ki-tô đang sống trong tôi" (Ga-lát 2:20).

 

 

CHÚA LUÔN LUÔN THA THỨ

 

Lầm lỗi là bản chất của con người, tha thứ là bản chất của Thiên Chúa. Dù chúng ta có phạm tội xấu xa cách mấy. Chúa luôn luôn lo lắng và ước mong tha thứ cho chúng ta. Chúa đã bảo: "Dù tội lỗi của con có đỏ như máu, chúng có thể trắng như tuyết; dù chúng có thể đỏ như mào gà, chúng cũng có thể trở nên trắng như len" (I-sa-i-a 1:18). Và Chúa còn nói thêm với những người tội lỗi như chúng ta: "Làm sao Ta có thể bỏ rơi các ngươi... hay bán rẻ các ngươi. Trái tim Ta đầy cảm xúc và lòng xót thương của Ta đã được quấy động... Vì Ta là Thiên Chúa, không phải là người." (Hô-sê 11:8-9). Chúng ta không thể hiểu sự tha thứ đầy yêu thương này bằng trí óc nhỏ bé của chúng ta. Chỉ có tình yêu-Tình yêu Thiên Chúa-mới có thể tiếp tục tha thứ theo cách này.

 

Ngày Một: Giô-en 2:12-17
"Hãy trở về cùng Ta với tất cả trái tim của con."

 

Ngày Hai: Lu-ca 15:11-32
"Lạy cha, con đã phạm lỗi với trời và với cha, con không xứng đáng làm con cha nữa."

 

Ngày Ba: Gio-an 8:3-11
"Vậy thì Ta cũng không lên án con, con về đi nhưng từ giờ về sau đừng phạm tội nữa."

 

Ngày Bốn: Giê-rê-mi-a: 32:36-41
"Ta sẽ tạo sự sợ hãi trong tim chúng để chúng không bao giờ lìa bỏ Ta."

 

Ngày Năm: Mác-cô: 2:1-12
"Ðức tin của những người đi cùng với Ngài đã khiến cho Chúa Giê-su tha thứ: "Này con, các tội lỗi của con đã được tha."Ngày Sáu: Gio-an: 10:1-18
Người chăn chiên lành: "Ta đến để cho chúng có được sự sống và có sự sống dồi dào."

 

Ngày Bẩy: Lu-ca 15:1-7
"Trên Trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn."

 

*************************************************