Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

10 Thánh Kinh và Thánh Thể

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage


Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

___________________________________________________________________________

 

 

TUẦN LỄ 10: THÁNH KINH VÀ THÁNH THỂ

 

Chúa Giê-su phục sinh vinh hiển đang hiện diện trong chúng ta theo nhiều cách. Không những Chúa hiện diện trong Thánh Kinh, mà Chúa còn chính là Lời Ngài. Sự hiện diện độc đáo của Chúa trong Lời Ngài là một sự hiện diện huyền bí vượt quá sự hiểu biết của chúng ta.

 

Chúng ta có thể so sánh Thánh Kinh với bí tích Thánh Thể, vì không những Thánh Thể chứa đựng Lời Chúa Giê-su, mà còn chứa đựng sự hiện diện của chính Chúa. Khi chúng ta lãnh nhận Chúa trong bí tích Thánh Thể hàng ngày, Chúa nuôi dưỡng và tăng cường sức mạnh cho chúng ta. Chúa cho chúng ta sức mạnh và năng lục thiêng liêng cần thiết cho công việc mọi ngày. Còn hơn nữa, sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta và trong chúng ta đảm bảo rằng chúng ta không đang đi trên đường đời một mình, Chúa luôn luôn là bạn đường của chúng ta. Mỗi khi chúng ta nhân lãnh Chúa ở bàn tiệc Thánh, Chúa lại chia sẻ với chúng ta sự sống siêu nhiên của Ngài.

 

Khi chúng ta cầu nguyện với Thánh Kinh mỗi ngày, Chúa Giê-su đích thân đến với chúng ta để tái thiết sự hiện diện của Ngài trong chúng ta. Cũng như bí tích Thánh Thể, mỗi ngày cầu nguyện mang đến cho chúng ta một đờ.i sống mới, một khích lệ mới. Khi chúng ta ăn ở bàn tiệc của Lời Ngài chúng ta được nuôi dưỡng bởi một đời sống sâu xa và phong phú hơn.

 

Chúa mời gọi chúng ta đến bàn tiệc của Lời Ngài: "Hãy chuyên cần đến với ta; hãy lắng nghe ta để cho con được sống... Ðể cho lời từ miệng ta sẽ không bị dội trở về ta vô ích, nhưng sẽ thực hiện được ý ta, và mục đích ta đã đề ra." (I-sa-i-a 55:3-11).

 

Giáo Hội đã kết hợp hai nguồn năng lực tăng cường sức mạnh thiêng liêng này một cách khéo léo trong nghi thức Phụng Vụ Lời Chúa và nghi thức Thánh Thể trong Thánh Lễ. Mỗi ngày chúng ta được nuôi dưỡng bởi Lời Ngài và bởi sự hiện diện của Ngài trong Mình Thánh. Ðó chính là sự quan phòng tuyệt diệu của Chúa.

 

 

LÒNG THƯƠNG SÓT VÀ CẢM THÔNG CỦA CHÚA

 

Các tội lỗi trong quá khứ của chúng ta thường là nguyên nhân của những nỗi lo lắng và buồn phiền của chúng ta. Quỷ dữ sẽ dùng đủ mọi mánh lới sảo quyệt để giam giữ chúng ta trong trạng thái nghi ngờ và lo lắng cho các tội lỗi của chúng ta trong quá khứ. Chúng ta cần biết rõ trong tim rằng Chúa là một người cha yêu thương, dịu hiền và thông cảm. Chúng ta biết chắc rằng lòng thương sót của Ngài không có giới hạn. Qua lời Kinh Thánh, Chúa đoan chắc với từng cá nhân về lòng thương sót và yêu mến của Ngài. Hãy lắng nghe Lời Ngài trong khi Ngài đang đích thân nói với trái tim chúng ta.

 

Ngày Một: Huấn Ca 18:1-13:
Lòng thương sót siêu nhiên: "Thiên Chúa nhẫn nại đối với loài người và đổ tràn đầy trên đầu họ lòng sót thương của Ngài."

 

Ngày Hai: Thánh Vịnh 51:
"Xin thương sót con, theo lượng từ bi của Ngài."

 

Ngày Ba: Do Thái 10: 1-18
"Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Ðức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng mình làm tế lễ, chỉ một lần là đủ.

 

Ngày Bốn: I-sa-i-a 1:16-18:
"Mặc dầu tội lỗi của con đỏ như máu, chúng có thể được làm cho trở nên trắng như tuyết."

 

Ngày Năm: Êđê-kiên 36:25-27:
"Ta sẽ rẩy nứơc trên ngươi để ngươi được trong sạch."

 

Ngày Sáu: Lu-ca 7:36-50:
"Ðức tin của con đã cứu chữa con. Con hãy ra về bằng yên."

 

Ngày Bẩy: Gio-an 21:15-17:
Chúa Giê-su tha thứ cho Phê-rô: "Anh có yêu mến Thầy không?"

 

*************************************************