Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

13 Cầu nguyện bằng trái tim

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage


Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

___________________________________________________________________________

 

 

TUẦN LỄ 13: CẦU NGUYỆN BẰNG TRÁI TIM

 

Công Ðồng Va-ti-can II, dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh đã khởi sự một chương trình canh tân tinh thần lan tràn theo nhiều hướng. Một khía cạnh của việc canh tân tinh thần là sự gia tăng vượt mức về sự chú ý đến đủ mọi hình thức cầu nguyện. Người Công Giáo không chỉ hài lòng về việc "đọc kinh", mà đang hướng về các hình thức cao hơn về cầu nguyện bằng chiêm niệm.

 

 

Ðã từ lâu chúng ta nghĩ rằng cầu nguyện bằng chiêm niệm là một sự gì bí ẩn, có lẽ chỉ dành cho những người sống ẩn náu trong tu viện. Chúng ta đã loại trừ hình thức cầu nguyện này vì cho là không thể thực hiện dược đối với những ai sống một đời sống bình thường.

 

 

Tuy nhiên Chúa Thánh Linh qua Công Ðồng Va-ti-can và các phương tiện khác đã nhấn mạnh rằng tất cả mọi người đều được kêu gọi để trở nên thánh thiện, có nghĩa là có một sự kết hợp sâu xa hơn với Chúa qua tình yêu được biểu hiện trong việc cầu nguyện. Chương thứ năm của Hiến Chế của Giáo Hội được mệnh danh là "Ơn gọi toàn diện cho Giáo Hội trở nên thánh thiện." Như danh hiệu này đã đề nghị, ơn gọi này bao gồm tất cả mọi người bất kể làm nghề gì trong đời sống hàng ngày.

 

 

Do đó trong chương này đã viết: "Chúa Giê-su, là người thánh thiện và là gương sáng cho mọi sự toàn hảo, đã giảng dạy về sự thánh thiện cho mỗi người môn đệ của Ngài ở trong bất cứ tình trạng nào. Chính Chúa Giê-su là tác giả và là người tiêu thụ sự thánh thiện trong đời này: "Vì vậy anh em hãy trở nên toàn hảo, như Cha con trên trời đã toàn hảo." Thật vậy Chúa Cha gửi Chúa Thánh Thần đến trên tất cả mọi người để cho Chúa có thể thay đổi họ bên trong khiến cho họ yêu Chúa với tất cả trái tim và hết cả linh hồn, với tất cả trí tuệ và sức khoẻ, và để cho họ yêu mến lẫn nhau như Chúa Ki-tô đã yêu họ." (Ðoạn 40).

 

 

Cầu nguyện thực sự là yêu thương. Khi chúng ta đến với Chúa trong việc cầu nguyện, nhất là cầu nguyện bằng chiêm niệm, chúng ta học hỏi để biết yêu tha thiết hơn.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CỨU CHUỘC CỦA CHÚA KHỞI SỰ

 

Sau nhiều thế hệ ước mong, chờ đợi, và cầu nguyện để đấng Cứu Chuộc đến, kế hoạch mầu nhiệm của Chúa để cứu chuộc nhân loại đã bắt đầu được diễn tiến. Như thường lệ, đường lối của Chúa không giống đường lối của loài người. Chúa đã xác nhận điều này qua tiên tri I-sa-i-a: "Vì ý tưởng của Ta không phải ý tưởng của các ngươi, và đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi" (I-sa-i-a 55:8). Ðể sửa soạn cho sự nhập thể của con Ngài, Chúa lại làm một việc phi thường. Như vậy Chúa đã chứng tỏ cho trái tim còn ngập ngừng của chúng ta là các biến cố này chỉ có thể xảy ra bằng quyền năng của Chúa ở giữa chúng ta. Trong khi cầu nguyện, chúng ta khám phá được các phương tiện khác thường Chúa đã sử dụng để thực hiện việc cứu chuộc chúng ta. Cũng vậy, Chúa hoạt động trong đời sống của tất cả chúng ta, khi chúng ta tiến bước trong đức tin và để cho Chúa làm những việc lạ lùng.

 

 

Ngày Một: I-sa-i-a 2:2-5
"Hãy đến đây, để chúng ta cùng trèo lên núi Chúa... để cho Chúa có thể dạy dỗ chúng ta."

 

Ngày Hai: Lu-ca 1:5-24
Thông báo sự sinh ra của Gio-an Tẩy Giả: "Ông sẽ được sung sướng và vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan."

 

Ngày Ba: Lu-ca 1:26-38
Sự chấp nhận của Ma-ri-a: "Tôi là tôi tớ Ðức Chúa Trời."

 

Ngày Bốn: Lu-ca 1:39-45
Cuộc viếng thăm: "I-sa-ve được đầy ơn Chúa Thánh Thần."

 

Ngày Năm: Mát-thêu 1:18-24
"Này ông Giu-se, con cháu của Ða-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về."

 

Ngày Sáu: Lu-ca 1:57-66
Gio-an ra đời: "Gio-an bắt đầu nói được và chúc tụng Thiên Chúa."

 

Ngày Bảy: Lu-ca 1:67-80
Bài ca của Gia-ca-ri-a: "Ðể hướng dẫn những bước chân của chúng ta trên đường đi tới an bình."

 

***********************************************