Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

14 Cầu nguyện không lời

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage


Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

___________________________________________________________________________

 

 

TUẦN LỄ 14: CẦU NGUYỆN KHÔNG LỜI

 

Trong tài liệu đầu tiên được Công Ðồng Va-ti-ca-nô xuất bản - Hiến chế về phụng vụ - chúng ta tìm thấy nhiều khái niệm đã được đề nghị. Chúng ta thấy những danh từ như: "tín hữu" (nghĩa là tất cả chúng ta) phải được "nếm tận tình" những mầu nhiệm của sự Phục Sinh và phải được "hun đốt" bởi Thánh Thể (Ðoạn 10). Lời tuyên xưng này cũng giống như lời được sử dụng để nói về những hình thức cao siêu hơn về cầu nguyện.

 

 

Cũng vậy, trong Hiến Chế về sự Mạc Khải Thiêng Liêng, các giáo phụ của Công Ðồng đã bảo rằng "các tín hữu" khi cầu nguyện với lời Chúa, sẽ gia tăng hiểu biết về mạc khải thiêng liêng "qua sự hiểu biết mật thiết về các kinh nghiệm tâm linh." Sự hiểu biết mật thiết về các kinh nghiệm tâm linh đến với chúng ta qua việc cầu nguyện bằng chiêm niệm.

 

 

Khi cầu nguyện bằng chiêm niệm chúng ta cảm thấy có một ý thức thật sự về sự hiện diện của Chúa. Chúng ta mong ước được hiện diện một mình với Chúa. Chúng ta cảm thấy tình yêu Chúa đổ tràn trên chúng ta, và một cách thầm lặng trong tim chúng ta, chúng ta cố gắng đáp ứng tình yêu cao cả Chúa đã dành cho chúng ta.

 

 

Chiêm niệm rất khó định nghĩa vì đây là một kinh nghiệm cá nhân về Chúa khó có thể diễn tả nên lời. Chúng ta chỉ muốn được tắm gội trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta muốn trở nên đặc biệt cho Chúa, và chúng ta muốn Ngài cũng đặc biệt đối với chúng ta.

 

 

Trong chiêm niệm, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy sự hiện diện của Ngài trong chúng ta. Ðây là một sự hiện diện mầu nhiệm, để đảm bảo cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài. Tình yêu tìm kiếm sự kết hiệp với người mình yêu. Việc cảm nhận sự kết hiệp được thực hiện trong tư tưởng, khi hai người bị chia cách, hay khi hiện diện trước mặt nhau. Ðây là sự kết hiệp mà chúng ta tìm kiếm trong việc chiêm niệm.

 

 

CHÚA CHUẨN BỊ THẾ GIỚI

 

Mùa Vọng là một thời kỳ chờ đợi trong hy vọng. Ðể nhớ lại những năm dài trong đó người Do Thái chờ đợi, trông mong và cầu nguyện cho Ðấng Cứu Chuộc tới. Mỗi ngày đều phải là một thời gian để chờ đợi đối với chúng ta khi chúng ta trông mong sự xuất hiện của Chúa trong đời sống hàng ngày. Cuộc sống cầu nguyện của chúng ta tùy thuộc vào sự cởi mở của Chúa qua sự nghèo nàn của chúng ta về tinh thần. Ðức Mẹ dạy chúng ta sự nghèo nàn này trong bài ca tuyệt diệu của Mẹ, bài ca Ngợi Khen (Magnificat).

 

 

Ngày Một: Lu-ca 1:46-55
"Thiên Chúa là Ðấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả."

 

Ngày Hai: Giê-rê-mi-a 1:4-10
"Trước khi ta tạo nên ngươi trong dạ mẫu thân, ta đã biết ngươi."

 

Ngày Ba: Ti-tô 2:11-14
Ðể chuẩn bị cho Chúa đến chúng ta phãi từ bỏ tất cả mọi sự không làm cho chúng ta đến được với Chúa.

 

Ngày Bốn: Do-Thái 1:1-9
"Mọi thiên thần của Thiên Chúa, phải thờ lạy Ngài."

 

Ngày Năm: Công Vụ Tông Ðồ 13:22-25
"Thiên Chúa đã đem đến cho Ít-ra-en một đấng cứu độ là Ðức Giê-su Ki-tô."

 

Ngày Sáu: Ti-tô 3:4-7
"Khi sự nhân từ và tình yêu của Chúa là đấng Cứu Chuộc đã thể hiện."

 

Ngày Bảy: Do Thái 10:5-10
"Khi đến với thế giới, Chúa Giê-su đã nói... Lạy Thiên Chúa, này con đây. Con đã đến để thực thi ý Ngài."

 

***********************************************