Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

18 Cầu nguyện trước công chúng

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

 

TUẦN LỄ 18: CẦU NGUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG

 

Ðức Mẹ dạy chúng ta nhiều cách cầu nguyện. Mỗi cách cầu nguyện thích hợp với một đời sống cầu nguyện riêng. Trước hết Ðức Mẹ cầu nguyện trước công chúng với các người khác. Mẹ đến đền thánh thường xuyên để cầu nguyện. Ma-ri-a và Giu-se đem con trẻ Giê-su đến đền thánh để dâng Giê-su cho Chúa. Vào lúc này họ đã ham dự tích cực vào nghi thức thánh tẩy. Phải, Ðức Mẹ đã cầu nguyện trong khi Mẹ dâng Giê-su cho Chúa.

 

 

Mười hai năm sau, chúng ta lại thấy Mẹ đến đền thánh thường xuyên. "Bà Mẹ của Người thường đi Giê-ru-sa-lem hàng năm nhân dịp lễ Vượt Qua và khi Giê-su lên mười hai tuổi họ lại đến đó để ăn mừng vì đó là thói quen." (Lu-ca 2:41)

 

 

Trong khi các người hành hương trên đường đến Giê-ru-sa-lem, họ cầu nguyện và ca hát. Khi đã gần thánh đô họ hát các bài Thánh Vịnh thường lệ một cách sốt sắng hơn. Chắc chắn là tim của Mẹ cũng ca hát những lời ngợi khen Thiên Chúa trong khi Mẹ cũng vui sướng như các người khác.

 

 

Trong khi thờ phượng trong đền thánh, Mẹ cầu nguyện bằng các bài kinh thông lệ cùng với các Thánh Vịnh mà tất cả các người Do Thái đều thuộc lòng.

 

Chúng ta cũng không cần phải tưởng tượng nhiều cũng có thể kết luận rằng gia đình Thánh Gia đã tụ họp lại đều đặn để cầu nguyện ở Nađa-rét. Ðã bao lần họ đã suy niệm và chia sẻ về Lời Chúa!

 

 

Việc Ðức Mẹ tham dự vào việc cầu nguyện trước công chúng là một mẫu mực cho chúng ta. Khi chúng ta đến với dân Chúa để thờ phượng chung, chúng ta đang ngợi khen và cảm tạ Chúa về tất cả những gì đã có trong cuộc sống. Cũng như Ðức Mẹ, sự tham dự của chúng ta sẽ là một nguồn Ðức Tin và khích lệ đối với người khác.

 

 

CHÚA GIÊ-SU KÊU GỌI CHÚNG TA LÀM MÔN ÐỆ

 

Vào lúc đầu của đời sống vào đời, Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ "Hãy đi theo ta". Chỉ sau khi đã dạy dỗ và huấn luyện họ Chúa mới trao sứ mệnh cho họ, "Do đó, anh em hãy đi và kêu gọi tất cả các quốc gia trở thành môn đệ. (Mát-thêu 28:19).

 

 

Chúa Giê-su mời gọi chúng ta "lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút" (Mác-cô 6:31). Chúa mời gọi chúng ta đi theo Ngài, làm việc với Ngài, đi với Ngài, sống với Ngài. Chúa làm cho chúng ta được cùng chịu trách nhiệm với Chúa. Cùng hưỡng sự vinh quang với Chúa. Cùng ăn mừng với Chúa.

 

 

Ngày Một: Gio-an 1:35-51
Chúa Giê-su mời gọi bạn làm mộn đệ: "Hãy đến mà xem."

 

Ngày Hai: Lu-ca 5:27-32
"Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi những kẻ tội lỗi sám hối ăn năn."

 

Ngày Ba: Mát-thêu 11:28-30
"Hãy đến cùng tôi, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề."

 

Ngày Bốn: Ê-phê-xô 1:3-22
Tiếng gọi của bạn: "Chúng ta đã được lựa chọn trong Chúa."

 

Ngày Năm: Lu-ca 5:1-11
Sự bất xứng của chúng ta không phải là một vấn đề đối với tiếng gọi của Chúa.

 

Ngày Sáu: Gio-an 15:9-17
Kế hoạch đã sắp sẵn của Chúa: "Chính ta đã chọn con."

 

Ngày Bảy: Phi-li-phê 3:7-21
Chúng ta đáp ứng bằng cách từ bỏ mọi sự việc khác: "Vì Người tôi đã từ bỏ hết mọi sự."

 

 

***********************************************************