Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

19 Cầu nguyện chung

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

 


 

 

TUẦN LỄ 19: CẦU NGUYỆN CHUNG

 

Ðức Mẹ cầu nguyện rất tự nhiện với người khác. Khi Ma-ri-a đến thăm người chị họ, "I-sa-ve được tràn đầy Chúa Thánh Thần và la lên Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-su con lòng bà gồm phúc lạ. Nhưng tôi là ai mà Mẹ Ðức Chúa Trời đã đến thăm tôi"" (Lu-ca 1:41-43).

 

 

Ma-ri-a đã đáp ứng lời nguyện bộc phát của I-sa-ve bằng một lời ca tuyệt diệu đang được lập lại hàng ngàn lần một ngày trên khắp thế giới: "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, và thần trí tôi nhảy mừng trong Chúa, Ðấng Cứu độ tôi..." (Lu-ca 1:46-47).

 

 

Cầu nguyện tự trái tim được xuất phát tự nhiên khi chúng ta đến gần Chúa. Tim chúng ta như của Ma-ri-a vươn lên để ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta chắc chắn rằng lời nguyện tự nhiên của Ma-ri-a thường xuyên bộc phát và nồng nhiệt trong căn nhà yên tĩnh ở Nađa-rét.

 

 

Lu-ca rất cẩn thận khi nói về sự hiện diện của Ma-ri-a ở căn phòng bên trên sau khi Chúa Giê-su đã lên trời. Ở đó Mẹ đã cầu nguyện rất sốt sắng với các bạn hữu đặc biệt của Chúa Giê-su. "Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Ðức Giê-su, và với anh em của Ðức Giê-su." (Công Vụ Tông Ðồ 1:14).

 

 

Ðức Mẹ đã cầu nguyện sốt sắng biết là chùng nào với họ! Mẹ biết rõ qua kinh nghiệm cá nhân về quyền năng của sự hiện diện của Chúa Thánh Thần bên trong mình. Mẹ cũng biết rằng, Chúa Thánh Thần có thể nhào nặn đám người hỗn tạp này thành một cộng đồng cứu chuộc yêu thương. Mẹ cầu nguyện để cho họ được ban ơn khôn ngoan, sự hiểu biết và thông thái để họ có thể trở nên dường cột của vương quốc mà Con Mẹ đã thiết lập trong không gian và thời gian.

 

 

Ðức Mẹ là gương mẫu của chúng ta trong việc cầu nguyện chung hay cầu nguyện chia sẻ mà ngày nay chúng ta đã quen thuộc. Cách cầu nguyện này đã kết hợp nhiều người trong tình yêu và cấu tạo thành những cộng đồng Công Giáo chân chính.

 

 

SỨ MỆNH CHỮA LÀNH CỦA CHÚA GIÊ-SU

 

Chúa Giê-su đến với thế giới như một người chữa lành. Chúa muốn cho tất cả mọi người thiếu thốn được trở nên đầy đủ, lành lặn, vì Chúa yêu thương mọi người với một tình yêu vô bờ bến. "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc; chỉ có người đau ốm mới cần" (Lu-ca 5:31). Chúa Giê-su đã chữa lành trong tất cả những lãnh vực chúng ta có thể tưởng tượng ra: tâm linh, tâm lý, thể xác. Sứ mệnh chữa lành của Chúa Giê-su được tiếp tục ngày nay trong Giáo Hội, không phãi qua các bí tích chữa lành, mà còn qua mọi người trong chúng ta. Chúng ta đem sự chữa lành đến cho người khác bằng nhiều cách khác nhau.

 

 

Ngày Một: Mát-thêu 11:2-6
Chữa lành là một dấu chỉ của sứ mệnh cứu chuộc của Chúa Giê-su: " Các anh hãy về và thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe."

 

Ngày Hai: Mác-cô 6:7-13,30-33
"Họ ... xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh"

 

Ngày Ba: Mác-cô 2:1-12
Chúa Giê-su chữa người liệt vì đức tin của cộng đồng: "Chúa Giê-su đã nhìn thấy đức tin của họ."

 

Ngày Bốn: Êđê-kiên 36:25-28
Chúa Giê-su đáp ứng lời tiên tri này: "Ta sẽ cho con một quả tim mới và đặt một thần trí mới trong con."

 

Ngày Năm: Gia-cô-bê 5:14-16
Chúa Giê-su tiếp tục sứ mệnh chữa lành qua chúng ta: "Hãy cầu nguyện cho nhau để cho anh em có thể được chữa lành."

 

Ngày Sáu: Mác-cô 10:46-52
Người mù nói với Giê-su, "Con muốn được sáng mắt." Chúa Giê-su trả lời, "Ðức tin của con đã chữa cho con."

 

Ngày Bảy: Mát-thêu 8:5-13
"Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy."

 

**********************************************