Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

20 Suy niệm với Mẹ Maria

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

 


 

 

TUẦN LỄ 20: SUY NIỆM VỚI MẸ MA-RI-A

 

Ma-ri-a là mẫu mực về cầu nguyện bằng suy niệm. Trong khi suy niệm chúng ta tập trung tư tưởng vào các mầu nhiệm tuyệt diệu của tình yêu của Chúa. Chúng ta cố gắng tìm hiểu các sự diễn tiến thiêng liêng để bị thúc đẩy trong tình yêu và lòng biết ơn. Qua phương pháp luận lý này chúng ta đạt đến những kết luận làm phương châm cho đời sống hàng ngày của chúng ta với Chúa.

 

 

Ma-ri-a đã thực tập lời cầu nguyện này. Khi các mục đồng đến hang lừa bên đồi và thấy đấng Cứu Chuộc đang ngủ trong máng cỏ, họ vui mừng phục lạy. "Rồi những người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh, ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ được mắt thấy tai nghe" (Lu-ca 2:19).

 

 

Trong khi Ma-ri-a suy niệm về các biến cố này, kế hoạch mầu nhiệm của Chúa bắt đầu được mỡ ra cho người. Ðây là kết quả của sự suy niệm của người.

 

 

Thánh Sử gia còn kể lại cho hậu thế một thí dụ khác về sự cầu nguyện bằng chiêm niệm của Ðức Mẹ. Khi Chúa Giê-su bị lạc ở đền thánh lúc mười hai tuổi, Ma-ri-a và Giu-se mất ba ngày đêm buồn rầu lo lắng để tìm kiếm. "Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh và lời đáp của cậu." (Lu-ca 2:46-47).

 

 

"Khi Mẹ Người hỏi: 'Này con, sao con lại làm cho cha mẹ khổ sở như vậy"...' Giê-su trả lời: "Tại sao cha mẹ lại tìm con. Cha Mẹ không biết là con có bổn phận ở trong nhà Cha con sao"' Nhưng họ không hiểu lời Người nói" (Lu-ca 26:48-50).

 

 

Ðiều này cũng đúng với chúng ta. Ðã bao lần chúng ta không hiểu kế hoạch của Chúa. Ðường lối của Chúa không phải là đường lối của chúng ta, và tư tưởng của chúng ta, và tư tưởng của Chúa không giống tư tưởng của chúng ta.

 

 

"Riêng Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng" (Lu-ca 2:51). Phải, Mẹ đã suy niệm về những biến cố này để giúp cho Mẹ hiểu được Mẹ phải làm thế nào để thích ứng với kế hoạch cứu chuộc của Chúa.

 

 

MỘT SỰ KẾT HỠP TOÀN HẢO

 

Chúa Giê-su đến với thế giới để dạy chúng ta bằng những danh từ cụ thể rằng Thiên Chúa là một Thiên Chúa yêu thương. Chúa Giê-su đến với mọi người trong tình yêu - với những ai chấp nhận tình yêu của Chúa, và cả những ai từ chối tình yêu Chúa dâng hiến. Chúa dạy chúng ta rằng điều răn quan trọng nhất là yêu thương. Chúa Giê-su biết rằng đây là một luật lệ khó khăn; do đó Chúa dẫn dắt chúng ta dần dần từ đẳng cấp thứ nhất tới đẳng cấp thứ tư của tình yêu.

 

 

Ngày Một: Lu-ca 19:1-10
Chúa Giê-su dạy chúng ta lãnh đạo trong tình yêu: "Gia Kêu...hôm nay tôi phải ở lại nhà ông."

 

Ngày Hai: Lu-ca 10:25-37
Ðẳng Cấp một - Yêu người khác như chính mình: "Cứ làm như vậy là sẽ được sống."

 

Ngày Ba: Mát-thêu 25:31-46
Ðẳng Cấp hai - Yêu người khác như yêu Ta: "Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một người anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta."

 

Ngày Bốn: Gio-an 15:12-17
Ðẳng Cấp ba - Hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu anh em: "Không có tình thương nào to lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu."

 

Ngày Năm: Gio-an 17:20-26
Ðẳng Cấp bốn - Kết hợp với Thiên Chúa: "Ðể cho họ có thể trở nên một như chúng ta đã nên một, để con ở trong họ như Cha ở trong con, và con ở trong Cha."

 

Ngày Sáu: Khải Huyền 2:1-7
Tình yêu phải là ưu tiên thứ nhất: "Ngươi đã để mất đi tình yêu đầu đời của ngươi."

 

Ngày Bảy: Rô-ma 5:1-11
Chúa Giê-su chứng tỏ tình yêu của Ngài: "Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta..."

 

 

******************************************************