Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

23 Đức tin một thái độ cầu nguyện

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

 


 

 

TUẦN LỄ 23: ÐỨC TIN, MỘT THÁI ÐỘ CẦU NGUYỆN

 

Cầu nguyện phải bắt đầu, tiếp diễn và chấm dứt với một đức tin sâu xa và không sờn. Ðức tin đã là đặc điểm của tất cả cuộc đời của Mẹ Ma-ri-a. Ðức tin thấm nhuần trong đời sống cầu nguyện của Mẹ.

 

 

Khi Mẹ được hỏi để chấp nhận làm Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã không ngần ngại, hay đòi hỏi phải được đảm bảo. Mẹ chỉ hỏi một câu, và đó là để được biết chắc Chúa muốn thực hiện mầu nhiệm vĩ đại âùy thế nào trong đời sống của Mẹ. Khi thiên thần giải thích: "Thánh Thần sẽ đến với bà và quyền năng của đức tin. Mặc dầu chưa bao giờ có gì Chúa không thể làm được. Sau đó là đức tin với sự quyết tâm và chờ đợi đã đến với Mẹ: "Tôi là tôi tớ Ðức Chúa Trời. Xin làm cho tôi như lời người đã nói" (Lu-ca 1:38).

 

 

Vào lúc đầu của cuộc đời dấn thân của Chúa Giê-su, Ngài đến tham dự một tiệc cưới ở Ca-na. Chính ở đây Ma-ri-a đã xin Con Mẹ làm phép lạ đầu tiênđdức tin của Mẹ thật là to tát. Khi rượu đã cạn, Ma-ri-a nói với Con Mẹ: "Họ đã hết rượu" (Gio-an 2:3). Mặc dầu Giê-su đã nhắc Mẹ rằng giờ của Ngài chưa đến, Mẹ vẩn quay sang nói với những người hâù bàn với một đức tin hy vọng và bảo họ: "Hãy làm bất cứ điều gì Ngài bảo" (Gio-an 2:5). Ðó là đức tin.

 

 

Có nhiều trình độ đức tin: Trước hết là đức tin chấp nhận bằng trí óc một sự thật được mạc khải mà không thể hiểu; thứ hai, đức tin có kèm theo một sự quyết tâm; thứ ba là đức tin trông đợi.

 

 

Ðức tin của Mẹ Ma-ri-a là đức tin trông đợi vững vàng. Mẹ trông đợi Con Mẹ sẽ làm một cái gì để cứu vãn tình trạng thiếu rượu, và Chúa đã làm như vậy.

 

 

GIÊ-SU LÀ AI

 

"Người ta nói Thầy là ai?" (Mác-cô 8:27). Ðã 2000 năm loài người đã bàn luận về câu hỏi này trong lãnh vực doanh thương, xã hôị, giáo dục và tôn giáo. Cũng như thời Chúa Giê-su, có rất nhiều câu trả lời đã được đề nghị. Chúa Giê-su đã hỏi một cách cá nhân hơn, "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai"" (Mác-cô 8:29). Chúng ta hãy để cho Chúa giúp chúng ta thực hiện câu trả lời khi Chúa nói với chúng ta qua Lời của Ngài:

 

Ngày Một: Gio-an 10:1-16
"Ta chính là Mục Tử nhân lành."

 

Ngày Hai: Gio-an 8:12-20
"Ta là ánh sáng của thế gian."

 

Ngày Ba: Gio-an 14:6-7
"Ta là đường, là sự thật và là sự sống."

 

Ngày Bốn: Gio-an 15:1-8
"Thầy là cây nho thật"

 

Ngày Năm: Gio-an 6:35-40
"Chính ta là bánh hằng sống."

 

Ngày Sáu: Mác-cô 14:60-65
"Ông có phải là đấng Ki-tô, Con của Ðấng đáng chúc tụng không".. Phải, chính thế."

 

Ngày Bảy: Gio-an 11:1-44
"Ta là sự sống lại và là sự sống."

 

 

******************************************