Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

32 Lời nguyện cầu xin

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

 

TUẦN LỄ 32: LỜI NGUYỆN CẦU XIN

 

Hình thức cầu nguyện thông thường nhất là lời nguyện cầu xin. Ðây là lời cầu nguyện thường xuyên được sử dụng nhất. Rất nhiều người không bao giờ biết sử dụng lời cầu nguyện nào khác. Dĩ nhiên đây cũng là một lời cầu nguyện tốt, nhưng không phải là một hình thức cầu nguyện cao đẹp nhất.

 

Chúa cũng muốn chúng ta đem những nhu cầu của chúng ta đến với Chúa. lời cầu nguyện này nhắc cho chúng ta biết rằng một mình chúng ta chẳng làm gì được, và với sự giúp đỡ của Chúa mọi sự đều có thể thực hiện.

 

 

Cầu nguyện là chìa khóa mở trái tim Chúa Cha. Những ai cầu nguyện luôn luôn chiến thắng. Họ không bị khuất phục bởi những cám dổ sâu xa, bởi những sự chống đối, bởi những sự đau đớn hay khó khăn trong đời. Cầu nguyện là vũ khí tốt nhất để chiến thắng. Những ai cầu nguyện đều là những người sung sướng.

 

 

Bây giờ, câu hỏi quan trọng nhất là làm sao để chúng ta có thể sử dụng ân sủng hùng mạnh này được Chúa ban cho" Chúa Giê-su nói: "Anh em hãy xin thì anh em sẽ được" (Gio-an 16:24). Do đó Giê-su hứa hẹn là những ai đến xin Ngài, sẽ được cứu giúp. Ðiều quan trọng là chúng ta phải biết xin đúng cách.

 

 

Cầu nguyện suông không mang đến sự giúp đỡ của Chúa. Chỉ có những lời cầu thích ứng mới được đáp trả. Ðây là một chân lý căn bản của Thánh Kinh. Chúa chỉ giữ lời hứa khi chúng ta xin phù hợp với Thánh Ý của Ngài.

 

 

Ðiều quan trọng là chúng ta phải học cách cầu nguyện, và trong trường hợp nào phải sử dụng mọi lời cầu nguyện. Không có trường hợp nào hữu hiệu hơn là kinh nghiệm của trường đời.

 

 

"Lạy Thầy, xin hãy dạy chúng con cầu nguyện" (Lu-ca 11:1).

 

 

NGÀI ÐÃ SỐNG LẠI

 

Ngài đã sống lại! Với Chúa Giê-su- Thật là một sự chiến thắng! Thật là một sự vinh hiển! Với chúng ta - Thật là một vui mừng! Thật là một sự bình an! Chúa Ki-tô đã phải trả nợ cho hình phạt của tội lổi. Chúa đã chiến thắng sự chết. Hãy nếm sự chiến thắng của Ngài. Hãy vui mừng với Ngài. Hãy để cho lời hoan hô vang dội trong tim chúng ta.

 

 

Ngày Một: Mát-thêu 28:1-10
"Người không có ở đây. Vì Người đã trỗi dạy, đúng như lời Người đã nói."

 

Ngày Hai: Gio-an 20:1-10
"Rồi người môn đệ kia, kẻ đã tới mồ trước, cũng bước vào. Ông đã thấy và đã tin."

 

Ngày Ba: Rô-ma 6:3-11
"Nếu chúng ta đã được kết hợp với Ngài như khi được cùng chết với Ngài, thì chúng ta cũng được sống lại với Ngài."

 

Ngày Bốn: Công Vụ Tông Ðồ 2:29-36
"Chính Ðức Giê-su đó. Thiên Chúa đã làm cho sống lại, về điều này tất cả chúng tôi xin làm nhân chứng."

 

Ngày Năm: Cô-lô-xê 3:1-11
"Hãy hướng lòng trí vào những việc thượng giới."

 

Ngày Sáu: 1 Cô-rin-tô 15:20-28
"Trong Ðức Ki-tô tất cả sẽ được sống lại."

 

Ngày Bảy: 1 Cô-rin-tô 15:35-58
"Ađdam cuối cùng là thần trí ban sự sống."

 

******************************************************