Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

33 Cầu nguyện như con trẻ

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

TUẦN LỄ 33: CẦU NGUYỆN NHƯ CON TRẺ

 

Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta nhiều lần: "Trừ khi anh em trở lại và nên như con trẻ, anh em sẽ không được vào Nước Trời" (Mát-thêu 18:3). Ðiều này liên hệ đặc biệt đến việc cầu nguyện của chúng ta. Tim Chúa Cha mở rộng đối với các nhu cầu của con trẻ. Các người nhỏ bé chiếm được trái tim Chúa Cha bởi thái độ giống như con trẻ của họ. Con trẻ đến trước người cha với một niềm tin, yêu và trông cậy, và đặt những nhu cầu nhỏ bé nhất trước mặt cha. Chúng ta cũng phải làm như vậy với Chúa. Ðiều này làm cho Chúa rất vui thích vì chúng ta đến một cách rất giản dị và tin cậy trong yêu thương.

 

Chúa Giê-su khi nói về một người cha trần thế đã phán: "Nếu anh em, là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người!" (Mát-thêu 7:11).

 

Khi chúng ta đến với Chúa Cha với một thái độ của con trẻ là yêu thương và tin tưởng, lời cầu nguyện của chúng ta làm cho Chúa đẹp lòng. Nếu những gì chúng ta xin hợp với Thánh ý của Ngài, Chúa sẽ ban cho, và đôi khi cho một cách nhanh chóng và hậu hĩ lạ lùng.

 

Có thể là Chúa sẽ kìm giữ không đáp trả một lời cầu xin nếu có một trở ngại đặc biệt đang gây khó khăn cho người cầu xin, thí dụ một sự ganh ghét hay một trái tim không tha thứ. Làm như vậy, Chúa Cha đang dạy chúng ta để sau đó có thể cho chúng ta nhiều hơn.

 

Chúng ta có thể nghèo nàn và có những nhu cầu chỉ vì chúng ta không giống như con trẻ khi đến với Chúa Cha. "Anh em không có là vì anh em không xin" (Gia-cô-bê 4:2).

 

CHÚA HIỆN RA

 

Qua sự chết và sống lại Chúa Giê-su đã có thể chia sẽ đời sống thiêng liêng của Ngài với chúng ta. Chúa đang sống với chúng ta và sống trong chúng ta. Chúng ta là người công giáo không phải vì chúng ta tuân theo một nguyên tắc luân lý, tin tưởng vào một số học thuyết, hay thờ phượng một cách đặc biệt nào đó. Không, chúng ta là người công giáo vì Chúa Giê-su sống trong chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta trong một ơn gọi tuyệt diệu đó là phép rửa. Qua phép rửa Chúa mời gọi chúng ta tham dự vào gia đình của Ngài, đó là dân của Chúa. Chúa nhận chúng ta làm nghĩa tử. Ðiều này cho chúng ta cái danh dự đích thực là một con người và là một người công giáo.

 

Ngày Một: Gio-an 20:11-18
Ma-ri-a Mácđda-la: "Tôi đã thấy Thầy!"

Ngày Hai: Diễm Ca 3:1-4
"Tôi đã thấy người mà lòng tôi yêu thương."

Ngày Ba: Mác-cô 10:46-52
Những con mắt của đức tin: "Thưa Thầy xin cho con nhìn thấy được."

Ngày Bốn: 1 Gio-an 5:1-13
"Ai có Chúa Con, là có sự sống."

Ngày Năm: Gio-an 12:23-36
"Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ lôi kéo mọi người lên với tôi."

Ngày Sáu: 1 Phê-rô 3:13-22
"Nước đó là hình bóng của phép rửa nay cứu thoát anh em."

Ngày Bảy: Ê-phê-xô 1:15-23
"Tôi cầu xin Ðức Chúa Cha vinh hiển, là Thiên Chúa của Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người."