Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

36 Những trở ngại để cầu nguyện hữu hiệu

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

 

TUẦN LỄ 36: NHỮNG TRỞ NGẠI CHO VIỆC CẦU NGUYỆN HỮU HIỆU

 

 

Thánh tông đồ được Chúa yêu đã bảo chúng ta rằng một lương tâm trong sạch là điều kiện tiên quyết để lời cầu xin được đáp ứng. Người viết: "Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được người ban cho." (1 Gio-an 3:21-22).

 

 

Nhà Thánh Vịnh cũng bảo chúng ta rằn Chúa sẽ đáp ứng lời cầu xin của người công chính: "Hãy xa lánh sự dữ và làm việc lành; hãy tìm sự bình an mà theo đuổi. Chúa đã ghé mắt đến người công chính và lắng nghe tiếng kêu của họ." (Thánh Vịnh 34:15-16).

 

 

Nhưng lời này có thể làm cho chúng ta hơi lo lắng. Ai trong chúng ta có thể tự coi mình là thánh thiện đến mức Chúa sẽ nghe lời cầu xin của chúng ta" Lời Chúa có nghĩa là không chỉ riêng những người không bao giờ phạm tội mới được Chúa nghe. Không, không thể nào có cách gì để những vật thụ tạo có thể chết đi như chúng ta lại có thể sống một đời không tội lỗi. Bản thể con người chúng ta dễ phạm tội.

 

 

Thánh Kinh đã đề cập đến những người mong muốn từ bỏ lối sống tội lỗi. Một trở ngại chính cho việc cầu nguyện không được đáp ứng là khi không có sự ăn năn tội mà con cứ giữ lấy tội khư khư. Khi tội lỗi được tha thứ, chúng ta có thể cầu nguyện với tấm lòng khiêm nhường và thống hối hơn. Lời hứa của Chúa Giê-su dành cho người thu thuế là một lới hứa hẹn cho tất cả chúng ta. "Tuy nhiên người kia giữ một khoảng cách xa, không dám ngửng mặt lên nhìn trời. Anh ta chỉ đấm ngực và nói: 'Lạy Chúa xin thương sót tôi vì tôi là kẻ có tội.' Chúa nói: 'Cứ tin ta đi, người này rời đền thờ về nhà sẽ được tha tội, trong khi người kia thì không.' Vì bất cứ ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên." (Lu-ca 18:13-14).

 

 

CHÚA GIÊ-SU XUẤT HIỆN Ở GA-LI-LÊ

 

Chúa Giê-su cho chúng ta niềm hy vọng to tát khi Ngài phán: "Ta là sự sống lại và sự sống: ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống lại" (Gio-an 11:25-26).

 

 

Hãy thuộc về Chúa, và để cho Chúa thuộc về anh em. Hãy bình thản trước sự hiện diện của Ngài và vui hưởng với Ngài niềm vui Phục Sinh và những hứa hẹn sự phục sinh sẽ đem tới cho chúng ta.

 

 

Ngày Một: Gio-an 21:1-14
"Chúa đó!"

 

Ngày Hai: Gio-an 21:15-19
"Con có yêu mến Thầy không"" "Lạy Thầy, Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết rõ con yêu mến Thầy."

 

Ngày Ba: Lu-ca 5:1-11
Chúa Giê-su gọi các môn đệ đầu tiên: "Lạy Chúa xin hãy lánh xa con, vì con là kẻ có tội."

 

Ngày Bốn: Lu-ca 22:31-36
"Thầy đã cầu nguyện cho anh, để anh khỏi mất lòng tin."

 

Ngày Năm: Mát-thêu 16:13-20
"Ta sẽ trao cho anh chìa khóa của Nước Trời".

 

Ngày Sáu: 2 Phê-rô 1:12-19a
Trong lá thư này chúng ta thấy Phê-rô "nuôi dưỡng" dân của Chúa: "Tôi sẽ luôn luôn nhắc cho anh em nhớ lại những điều trên."

 

Ngày Bẩy: Công Vụ Tông Ðồ 20:28-38
"Vì vậy anh em phải canh thức."

 

**********************************************