Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

37 Không thuộc về thế giới này

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

 


 

 

TUẦN LỄ 37: KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIỚI NÀY

 

 

Một thái độ chỉ chú ý đến vật chất cũng là một trở ngại lớn lao cho việc cầu nguyện. Lý thuyết về chủ nghĩa vật chất làm cho con người trở nên một thần thánh nhỏ. Tiêu chuẩn về sự thành công trong đời của nhóm theo chủ nghiã này là tiền tài và danh vọng. Một người chỉ được yêu chuông và kính nể qua những thành quả đã đạt được hay sản nghiệp đã gây dựng. Không có chỗ cho Chúa trong thái độ của nhóm này.

 

 

Hiển nhiên là thái độ này không giúp ích cho việc cầu nguyện. Chúa Giê-su phán: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho” (Mát-thêu 6:33). Chúa Giê-su đang đoan chắc với chúng ta rằng trong khi chúng ta nỗ lực tăng tiến trên đường nhân đức thánh thiện, thì chúng ta không cần phải xin, tất cả mọi sự khác cũng sẽ được ban cho chúng ta.

 

 

Chúa Giê-su cũng lưu ý chúng ta không được chỉ tìm kiếm những thành quả và sở hữu vật chất. “Có ích lợi gì nếu được lời lãi cả thế gian, nhưng lại mất linh hồn" Còn gì to lớn hơn là dâng hiến chính mình cho Chúa"” (Mát-thêu 16:26).

 

 

Những ai để cho chủ nghĩa vật chất làm chủ mình thì sẽ làm nô lệ cho chủ nghĩa đó. Tất cả thời giờ, tài năng và nghị lực sẽ được người này dốc vào những giờ phút thức giấc để theo đuổi những mục tiêu trần thế đối nghịch với những mục tiêu do Chúa đề ra.

 

 

Chúa Giê-su ban cho chúng ta hiến chế của đời sống Ki-tô hữu khi Ngài dạy dỗ chúng ta về Tám Mối Phúc Thật. Các mối phúc thật này chỉ là những lời giảng dạy thêm về lời khuyến cáo của Chúa: “Trước hết hãy tìm kiếm sự tùng phục Ngài.” Ðây là một thái độ cầu nguyện lý tưởng.

 

 

CHÚA GIÊ-SU LÊN TRỜI

 

Sau khi đã hoàn tất sứ mệnh của Ngài trên trần thế, Chúa Giê-su từ giã các môn đệ và lên trời trong vinh quang và ngự bên hữu Ðức Chúa Cha. Chúa tiếp tục sứ mệnh của Ngài trong chúng ta và ở giữa chúng ta qua sự hiện diện và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Các môn đệ nhận thức được điều này. Do đó, sau khi Ngài đã đi khỏi, họ trở về Giê-ru-sa-lem, “lòng đầy hoan hỉ” thay vì buồn khổ.

 

 

Ngày Một: Công Vụ Tông Ðồ 1:6-11
“Chúa được rước lên trời trước mắt họ.”

 

Ngày Hai: Lu-ca 24:50-53
“Họ... trở về Giê-ru-sa-lem lòng đầy hoan hỉ.”

 

Ngày Ba: Do Thái 10:11-14
“Chúa Giê-su....ngự bên hữu Ðức Chúa Cha đến muôn đời.”

 

Ngày Bốn: Ê-phê-xô 2:1-10
“Thiên Chúa giầu lòng thương... và dành cho chúng ta một chỗ trên nước trời.”

 

Ngày Năm: Thánh Vịnh 68:16-19
“Sự vinh hiển của Chúa: “Chúa đã lên trời cao.”

 

Ngày Sáu: Phi-li-phê 3:17-21
“Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời.”

 

Ngày Bẩy: Mát-thêu 24:36-51
Hãy coi chừng: “Anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.”

 

**********************************************