Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

38 Đừng sợ hãi

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

 

TUẦN LỄ 38: ÐỪNG SỠ HÃI

 

 

Một trong những thái độ cần thiết phải có khi cầu nguyện với Chúa là thái độ trông cậy và tự tin. Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta đến với Chúa là người Cha yêu thương và hiền dịu. Trong khi cầu nguyện không được sợ hãi.

 

 

Chúng ta bị rất nhiều mối lo sợ xâm chiếm tâm hồn: sợ bị từ chối, sợ thất bại, sợ bất xứng trước mặt Chúa. Mỗi khi chúng ta gặp Chúa chúng ta lại nhận được một sự trấn an thinh lặng “con không có gì phải sợ hãi”. Khi thiên thần xuất hiện với Ðức Mẹ, thiên thần nói: “Hỡi Ma-ri-a, đừng sợ hãi.” (Lu-ca 1:30). Với các mục đồng thiên thần nói: “Các ngươi không có gì phải sợ hãi!” (Lu-ca 2:10). Khi Chúa Giê-su trên đường cứu sống con gái của Giai-rô, chúa nói, với vị sĩ quan này rằng: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi!” (Mác-cô 5:36). Khi các môn đệ thấy chúa Giê-su bước tới gần họ trên mặt nước, họ đã hoảng sợ. “Chúa Giê-su đã lập tức an ủi họ:” Hãy yên tâm! Chính Thầy đây! Ðừng sợ!'” (Mát-thêu 14:27).

 

 

Vào một dịp khác Giê-su bảo họ: “Lòng anh em đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Gio-an 14:1).

 

 

Nếu chúng ta thực sự yêu Chúa, chúng ta phải cầu nguyện với chúa với lòng tự tin và trông cậy. Chúa là người Cha muốn cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần đến. chúa Giê-su hiền dịu khi mời gọi chúng ta: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mát-thêu 11:28). Hơn nữa, thánh Gio-an bảo chúng ta: “Trong tình yêu không có sợ hãi, trái lại tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1 Gio-an 4:18).

 

 

Cầu nguyện với sự trông cậy và tin tưởng vững vàng sẽ mang đến cho chúng ta sự bình an và niềm vui sướng thật sự cho trái tim hay sợ hãi của chúng ta.

 

 

THẦN TRÍ CỦA THIÊN CHÚA TRONG CỰU ƯỚC

 

Mầu nhiệm của Ba Ngôi Thiên chúa được chỉ dạy rõ rệt trong Thánh Kinh Cựu Ước. Tuy nhiên, thần trí của Thiên Chúa đã hoạt động với nhiều thế giá khác nhau. Thánh thần là nguồn gốc của những lời tiên tri khởi đầu. Thánh Thần là một thần trí sáng tạo. Thánh Thần cũng là một thần trí kết hiệp và là Ðấng xây dựng cộng đồng. trong việc này cũng như trong nhiều khía cạnh khác Thánh Kinh Cựu Ước chuẩn bị cho việc Thánh Thần được đổ xuống tràn đầy trong những ngày cứu chuộc kế tiếp.

 

 

Ngày Một: Dân Số 11:24-29
“Khi thần trí tới trên (các người lớn tuổi), họ bắt đầu nói tiên tri.”

 

Ngày Hai: I-sa-i-a 11:1-9
Một lời tiên tri của E-ma-nu-en: “Thần trí của Thiên Chúa sẽ đến với ngươi.”

 

Ngày Ba: I-sa-i-a 61:1-3
“Thần trí của Thiên Chúa đang ở trên tôi, vì Thiên chúa đã sức dầu cho tôi.”

 

Ngày Bốn: Ê-dê-kiên 36:25-28
“Ta sẽ đặt thần trí mới trong anh em.”

 

Ngày Năm: Ê-dê-ki-ên 37:1-14
“Ta sẽ... đặt thần trí của Ta trong anh em để anh em được sống.”

 

Ngày Sáu: I-sa-i-a 44:3-4
“Ta sẽ đổ đầy thần trí của Ta trên đầu con cháu của các ngươi.”

 

Ngày Bảy: Gio-an 3:1-5a
“Ta sẽ đổ đầy thần trí của Ta xuống trên tất cả nhân loại.”

 

******************************************