Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

39 Ca ngợi

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

 


 

 

TUẦN LỄ 39: CA NGỢI

 

 

Thông thường chúng ta phân biệt giữa ba loại cầu nguyện: Ca ngợi, cảm tạ và cầu xin. Rất nhiều người trong chúng ta quen thuộc với lời nguyện cầu xin. Việc chúng ta đến với Chúa Cha thương mến để cầu xin những gì chúng ta cần thiết là điều rất tự nhiên. Ðiều này làm cho Chúa vui lòng. vì là Cha chúng ta Ngài sẵn sàng vui lòng giúp đỡ chúng ta.

 

 

Một hình thức cầu nguyện khác là khen ngợi. Lời cầu nguyện này không đến với chúng ta dễ dàng như hai lời cầu xin và cảm tạ.

 

 

Trong Thánh Kinh, ngợi khen và được cảm tạ thường được kết hợp trong cùng một sự cảm xúc của tâm hồn và được thấy trong cùng một bản văn. Chẳng hạn: “Tôi sẽ cảm tạ Người trong hội trường đông đúc, trong đám đông chen chúc tôi sẽ ngợi khen người” (Thánh Vịnh 35:18).

 

 

Trong Thánh Kinh Chúa bày tỏ cho chúng thấy là Chúa xứng đáng được ngợi khen vì tất cả những ân sủng tuyệt hảo Chúa đã ban cho chúng ta. Do đó sự ngợi khen và cảm tạ được gói ghém trong cùng một đoạn văn.

 

 

Nếu chúng ta phân biệt rõ ràng giữa các hình thức cầu nguyện, chúng ta có thể nói rằng ngợi khen chú ý đến bản thể của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Ngợi khen tập trung vào con người của Chúa hơn, làm cho chúng ta bị thu hút bởi Chúa. Do đó gần gũi với hình thức cầu nguyện hơn.

 

 

Khi chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta tập trung sự chú ý của chúng ta vào mình Chúa mà thôi. Khi chúng ta ngợi khen Chúa về tất cả quyền năng và lòng nhân lành của Ngài chúng ta đang chỉ tập trung vào Chúa mà thôi, Sự chú ý của chúng ta không bị phân tán. Chúng ta không đang xin Chúa cứu giúp, hay xin một câu trả lời cho một vấn đề khó khăn. Chỉ có Chúa là mục tiêu của sự cầu nguyện ngợi khen của chúng ta.

 

 

Chúa muốn được chúng ta ngợi khen. Chính Chúa đã bảo chúng ta: “Những ai dâng của lễ hiến tế dưới hình thức ngợi khen là làm sáng danh Ta” (Thánh Vịnh 50:23).

 

 

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 

Giữ lời hứa, Chúa Giê-su không để chúng ta mồ côi, nhưng đã gửi Chúa Thánh Thần tới. Lễ Hiện Xuống đánh dấu ngày sinh nhật của Giáo Hội. Cũng như nhiều mầu nhiệm khác, đây không phải là một hiện tượng chỉ xảy ra có một lần trong lịch sử; công trình của Chúa Thánh Thần tiếp diễn hàng ngày trong đời sống chúng ta. Chúa Thánh Thần đang ở trong chúng ta. Chúng ta là đền thánh đặc biệt của Ngài.

 

 

Ngày Một: Công Vụ Tông Ðồ 2:1-13
“Và ai nấy được tràn đầy ơn Thánh Thần.”

 

Ngày Hai: Công Vụ Tông Ðồ 2:14-36
“Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên cao, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống trên chúng ta.”

 

Ngày Ba: Công Vụ Tông Ðồ 10:34-44
“Thánh Thần hiện xuống với tất cả những ai đang nghe lời giảng dạy của Phê-rô.”

 

Ngày Bốn: Gio-an 20:21-23
“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”

 

Ngày Năm: Công Vụ Tông Ðồ 8:14-17
“Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần.”

 

Ngày Sáu: Công Vụ Tông Ðồ 19:1-7
“Anh em đã chẳng không nhận lãnh Chúa Thánh Thần khi anh em đã được chịu phép rửa sao"”

 

Ngày Bảy: Công Vụ Tông Ðồ 11:11-18
“Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống.”

 

*************************************************