Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

40 Người phải được ca ngợi

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

 


 

 

TUẦN LỄ 40: NGƯỜI PHẢI ĐƯỢC KHEN NGỢI

 

 

Ngợi khen Chúa - vì Chúa là Chúa và vì sự vĩ đại của Ngài - là bổn phận và là đặc ân của mỗi người chúng ta. Ngợi khen Chúa là phương pháp hữu hiệu nhất để chúng ta hoàn tất bổn phận của chúng ta là phải yêu thương và phụng sự Chúa trên trần thế là chốn khách đầy này.

 

 

Chúa muốn chúng ta phải ngợi khen và làm sáng danh Chúa. Trái tim và miệng lưỡi chúng ta phải luôn luôn được nâng lên để ngợi khen Chúa về những gì Chúa thể hiện và làm cho chúng ta. Chúng ta phải ngợi khen Chúa về sự tốt lành vô cùng, về sự kiên nhẫn không ngơi, lòng nhân từ hay thương xót, tình yêu sáng tạo, sự săn sóc tiên liệu, và quyền năng cứu chuộc của Ngài. Chúng ta phãi ngợi khen Ngài về tình yêu, sự an bình và vui sướng Chúa đã ban cho chúng ta. Không có kết cấu của bài kinh này vì tất cả những gì chúng ta thể hiện và sở hữu đều được đem đến từ Thiên Chúa. Như thánh Phao-lô đã tuyên bố: “Sự giầu có, khôn ngoan và thông thái của Chúa sâu xa biết chừng nào!” Các nhà Thánh Vịnh khuyên chúng ta và khích lệ chúng ta phải hoàn tất bổn phận của chúng ta là ngợi khen Chúa: “Hãy dâng lên Chúa những lời ngợi khen như của lễ và hãy hoàn tất lời nguyện hứa của anh em với đấng Tối Cao” (Thánh Vịnh 50:14). Một lần nữa: “Hãy ngợi khen Thánh Danh của Thiên Chúa, vì chỉ có Danh Người đáng được ngợi khen” (Thánh Vịnh 148:13).

 

 

Nói cách khác khi chúng ta đang cố gắng ngợi khen Chúa về những gì Chúa đã thể hiện và những công việc lạ lùng Chúa đã làm, là chúng ta đã làm tròn bổn phận đầu tiên của chúng ta là Ki-tô hữu.

 

“Hãy đến, để chúng ta cùng hoan hỉ ngợi khen Chúa” (Thánh Vịnh 95:1).

 

 

THỜI KỲ CHUẨN BỊ

 

Chúa Giê-su đã chuẩn bị chúng ta thật cẩn thận và kỹ lưỡng cho công trình của Chúa Thánh Thần trong chúng ta, cùng với chúng ta và qua chúng ta. Chúa không những đã hứa hẹn cho chúng ta Chúa Thánh Thần, mà còn giải thích rằng Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng ta tất cả mọi sự và sẽ là người an ủi và cầu bầu cho chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ hoàn tất công trình Chúa Giê-su đã khởi sự trong chúng ta.

 

 

Ngày Một: Mác-cô 1:7-12
“Người thấy... Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình.”

 

Ngày Hai: Lu-ca 11:9-13
Ân sủng của Chúa Cha: “Hễ ai xin thì sẽ được lãnh nhận.”

 

Ngày Ba: Gio-an 14:16-17
“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.”

 

Ngày Bốn: Gio-an 14:25-26
“Ðấng bảo trợ là Thánh Thần...sẽ dạy anh em mọi điều.”

 

Ngày Năm: Gio-an 16:4b-16
“Khi nào Thần Khí của sự thật đến, Người sẽ hướng dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.”

 

Ngày Sáu: Công Vụ Tông Ðồ: 1:1-5
“Phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa.”

 

Ngày Bảy: Công Vụ Tông Ðồ 1:12-14
“Tất cả các ông đồng tâm nhất trí cầu nguyện thường xuyên.”

 

 

************************************