Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ông Vua kỳ lạ!

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Ông Vua kỳ lạ!

 

Một Ông Vua sao mà kỳ lạ quá!

Bỏ Ngai Cao tìm đến với bần dân

Sống yêu thương chan hòa với nhân trần.

Đời cần lao nơi làng quê nghèo khó.

 

Một Ông Vua sao mà kỳ lạ quá!

Luôn chia sẻ, chữa lành bao bệnh nhân

Đây Tin Vui truyền rao khắp xa gần

Đã đem đến tràn lan ơn cứu độ.

 

Một Ông Vua sao mà kỳ lạ quá!

Chịu chết treo thay tội lỗi dân tình

Lấy thân mình làm của lễ hy sinh

Vì yêu thương đã nhận cây khổ giá.

 

Một Ông Vua sao mà kỳ lạ quá!

Vẫn ngày đêm, vẫn ẩn thân trong Nhà Chầu

Những ân tình luôn vẹn tròn trước sau

Vẫn bên con từng nhịp đập hơi thở.

 

Một Ông Vua sao mà kỳ lạ quá!

Đường của hẹp, Ngài mời con bước qua

Bến Quê Trời vẫn ân ban mở ra

Cho toàn dân hưởng đời đời hạnh phúc.

 

Một Ông Vua, trọn tình con thờ phục

Nguyện nêu gương, sống mến thương dâng đầy

Đường tin yêu luôn tín thác từ đây

Xin chọn Ngài làm Đức Vua hiển trị.

 

Giuse Trần Thế Tiến