Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

41 Dân biết ca ngợi

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

 


 

 

TUẦN LỄ 41: DÂN BIẾT CA NGỢI

 

 

Chúa kêu gọi chúng ta trở nên một dân biết ca ngợi. Qua các tiên tri, Chúa bảo chúng ta là Chúa ao ước tạo dựng chúng ta thành một thứ dân biết ca ngợi.

 

 

“Hãy coi, Ta đang làm một điều mới!.. Vì Ta cho nước chảy ở sa mạc tạo nên các giòng sông ở những vùng đất hoang cho dân Ta uống. Dân mà Ta đã tạo dựng cho riêng Ta, để cho chúng tuyên dương lời ngợi khen Ta” (I-sa-i-a 43:19-21).

 

 

Chúa kêu gọi chúng ta thường xuyên ca ngợi Ngài trong sự thinh lặng của con tim chúng ta. Ngài cũng kêu gọi chúng ta tuyên dương lời ngợi khen Ngài giữa các đồng loại của chúng ta, nhất là những người chúng ta đang cùng sống với mỗi ngày. Chúa kêu gọi chúng ta nâng tâm hồn và lời nói lên để ca ngợi Thiên Chúa. Ðây là điều Chúa muốn nói, khi Ngài phán rằng Ngài đang tạo dựng một nhân loại để tuyên xưng lời ngợi khen Ngài. Nhà Thánh Vịnh khích lệ chúng ta: “Hãy ca ngợi Chúa bằng một bài ca mới trước tập thể các tín hữu” (Thánh Vịnh 149:1).

 

 

Thánh Phao-lô cũng đoan chắc với chúng ta rằng Chúa đang kêu gọi chúng ta đến với nhau như một cộng đồng để ca ngợi Chúa. Khi viết cho người Ê-phê-xô, thánh Phao-lô nói: “..để cho tất cả có thể ca ngợi đặc ân vinh quang mà Ngài đã ban cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài.” Thánh Phao-lô tiếp: “Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa” (Ê-phê-xô 1:6-14).

 

 

Chúa Giê-su tạo dựng Giáo Hội của Ngài như một cộng đồng. Chúng ta, Giáo Hội của Chúa đang hoàn tất sứ mệnh của chúng ta một cách hữu hiệu khi chúng ta mỗi ngày mỗi trở nên một thứ dân biết ca ngợi.

 

 

MẦU NHIỆM CỦA SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA TRONG CHÚNG TA

 

Chúa đang ở trong chúng ta qua quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúa gọi chúng ta bằng một ơn gọi đặc biệt vào lúc chúng ta được rửa tội. Chúa nhận chúng ta làm con nuôi. Ðiều này cho chúng ta cái danh dự làm người và làm Ki-tô hữu. Sự hiện diện kết hiệp của Chúa Thánh Thần trong chúng ta là nguồn gốc của niềm hy vọng và vui sướng. Không bao giờ chúng ta bị cô đơn. Chúng ta luôn luôn được bình an và được an ủi.

 

 

Ngày Một: 1 Cô-rin-tô 3:16-23
“Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em.”

 

Ngày Hai: 2 Cô-rin-tô 6:14-18
“Vì chính chúng ta là Ðền Thờ của Thiên Chúa hằng sống.”

 

Ngày Ba: 1 Cô-rin-tô 6:12-19
“Thân xác anh em là Ðền Thờ của Thánh Thần, mà Thánh Thần đang ngự trị bên trong anh em.”

 

Ngày Bốn: Rô-ma 5:3-11
“Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta.”

 

Ngày Năm: 1 Cô-rin-tô 2:6-16
“Chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho nhờ Thần Khí.”

 

Ngày Sáu: 2 Cô-rin-tô 3:1-18
“Ở đâu có Thần Khí của Chúa, ở đó có tự do.”

 

Ngày Bảy: Cô-lô-xê 2:6-15
“Thiên Chúa đã cho anh em cùng được sống với Ðức Ki-tô.”

 

************************************