Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Linh Mục là Kitô !

 

 

Thơ Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu- Kitô Vua Vũ Trụ 2019

Linh Mục là Kitô !

 

Linh Mục là Kitô

Vì Kitô là Linh Mục

Khi chịu treo trên Thập giá

Người đã biểu lộ Vương Quyền

Kitô chính là Linh Mục

Một Mục Tử hằng hữu

Vì Người đã hoàn tất

Mọi công việc Cha trao

Trên Thập giá thều thào:

“Mọi sự đã hoàn tất”

Trên chính từng cung bậc

Mà Người đã treo gương

Ôi, Thánh gíá tỏ tường

Sự yêu thương Cứu Độ

Giang tay trên cây gỗ

Để chuộc tội nhân gian

Thánh giá là vương quyền

Của GIÊSU Cứu Thế

Vì Kitô là Ngôn Sứ,

Kitô là Tư Tế

Kitô là Vương Đế

Trong Vương Quốc Cứu Thế

Và hết mọi thần dân

Đều là Kitô hữu

Là linh mục cộng đồng

Trong Thiên Chức Thừa Tác

Chính là Đức KITÔ

Kitô là linh Mục

Kitô là Cứu Độ

Kitô chính là VƯƠNG QUYỀN ./. Amen

 

P.Trần Đình Phan Tiến