Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Buổi quang lâm

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

BUỔI QUANG LÂM

[Niệm ý Mt 24:37-44; Mc 13:32-37; Lc 17:26-30, 35-36]

 

Đêm sắp tàn, hãy bỏ việc làm xấu

Ngày gần đến, làm ngay điều tốt lành [*]

Cố tỉnh thức để mà sống chân thành

Phải sẵn sàng khi bất ngờ Chúa đến

 

Như kẻ trộm, Ngài đến mà không hẹn

Nên chẳng biết Ngài xuất hiện lúc nào

Sớm hay muộn hoặc là sáng hay chiều

Bởi vì thế mà phải luôn tỉnh thức

 

Ai sẵn sàng như thế là đại phúc

Vì Tử Thần chẳng ai biết trắng, đen

Chắc chắn lạ nhưng mà lại rất quen

Dù chưa ai một lần biết diện mạo

 

Thời Nô-ê, người ta đã nhốn nháo

Bởi coi thường lời cảnh báo rõ ràng

Ngày Con Người quang lâm cũng y chang

Nạn hồng thuỷ xảy ra, hối không kịp

 

Thiên hạ vẫn vô tư cười ha hả

Thế nên phải khóc ra rả mà thôi

Mưa như trút, ngập hết cả núi đồi

Chúa rửa đất để loài người được sạch

 

TRẦM THIÊN THU

 

Chuẩn bị Mùa Vọng – 2019

[*] Rm 13:12 – “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu.”

♥ MƯA GIÊSU – https://youtu.be/lV8GgRFyOiw