Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

43 Ơn gọi của chúng ta

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

 


 

 

TUẦN LỄ 43: ƠN GỌI CỦA CHÚNG TA

 

 

Tác giả của sách Huấn Ca dạy chúng ta rằng mặc dù sự ca ngợi của chúng ta không đáp ứng được bổn phận của chúng ta là thờ phượng Chúa, nó vẫn được coi là hình thức cầu nguyện tốt nhất. Tác giả xin chúng ta ca ngợi Chúa vì Ngài cao trọng hơn tất cảá những công trình của Ngài-cao trọng hơn mức tưởng tượng của chúng ta: “Chúng ta hãy ca ngợi nhiều hơn, vì chúng ta không thể đo lường được Ngài, vì Ngài cao trọng hơn tất cả những công trình của Ngài.” (Huấn Ca 43:29).

 

 

Tác giả khuyến khích chúng ta tiếp tục ca ngợi Chúa dù chúng ta không thể đo lường sự vô tận của Ngài. Khi chúng ta suy tư về sự vĩ đại của Chúa, về quyền năng cao cả, về tình yêu vô bờ bến của Ngài, chúng ta sẽ cảm thấy bất lực vì không có đủ lời để diễn tả. Tuy nhiên đừng để điều này làm cho chúng ta nản chí: “Hãy cao rao lời vinh danh Chúa, mặc dù Chúa ở quá tầm vóc của khả năng ca ngợi của chúng ta” (Huấn Ca 43:31).

 

 

Những gì chúng ta có thể thấy và tưởng tượng được về sự vô tận của Chúa rất là hạn chế vì khả năng hiểu biết của con người không thể đo lường sự bao la của Chúa. Trí óc chúng ta không thể hiểu nổi sự sáng tạo tuyệt hảo của Chúa trong mọi sự liên quan đến chúng ta, bất kể mọi sự có to lớn đến đâu hay nhỏ bé đến đâu. Tuy nhiên sách Huấn Ca khích lệ chúng ta tiếp tục ca lên những bài hát để ca ngợi Chúa đúng mức" Ngoài những điều này, mọi sự đều được che dấu; chúng ta chỉ thấy một số nhỏ những công trình của Chúa” (Huấn Ca 43:33-34).

 

 

Trong khi chúng ta trở nên một dân nước ca ngợi Chúa, sự vui sướng được sống và hiểu biết sự cao trọng và đẹp đẽ vô biên của Chúa sẽ vô hạn.

 

 

ÂN SỦNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN

 

Ân sủng đầu tiên và quan trọng nhất của Chúa Thánh Thần là chính Thánh Thần. Ngài đang ngự trong chúng ta. Ân sủng thiêng liêng là việc biểu hiệu sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong chúng ta. Chúa ban cho chúng ta một số ân sủng, không phải là cho riêng chúng ta, mà luôn luôn với mục đích tạo dựng thân thể của Ngài, tức là Giáo Hội. Thánh Thần có thể sử dụng bất cứ ai trong chúng ta như một dụng cụ, như sự phát triển sứ mệnh của Ngài giữa loài người.

 

 

Ngày Một: I-sa-i-a 11:1-3
”Thánh Thần của Thiên Chúa sẽ ngự trên Ngài.”

 

Ngày Hai: 1 Cô-rin-tô 12:1-6
”Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong tất cả mọi người.”

 

Ngày Ba: 1 Cô-rin-tô 12:7-11
”Nhưng Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của Người.”

 

Ngày Bốn: 1 Cô-rin-tô 12:12-31
Chúng ta có sự kết hợp dù chúng ta có những đặc sủng khác nhau: “Tất cả chúng ta được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.”

 

Ngày Năm: 1 Cô-rin-tô 13:1-13
Ân sủng lớn nhất: “Ân sủng lớn lao nhất là tình yêu.”

 

Ngày Sáu: 1 Cô-rin-tô 14:1-5
”Hãy để cho lòng anh em mong ước những ân sủng thiêng liêng - trên hết là khả năng tiên tri.”

 

Ngày Bảy: 1 Cô-rin-tô 14:6-12
Chỉ dạy về đặc sủng ngôn ngữ: “Vì anh em đã để cho lòng mong ước những ân sủng thiêng liêng, hãy trau dồi những đặc sủng này để có thể giúp ích cho sự xây dựng Giáo Hội.”

 

*****************************************