Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

44 Alêluia

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

 


 

 

TUẦN LỄ 44: A-LÊ-LU-I-A

 

 

Một trong những hình thức sâu xa nhất về ca ngợi là lời tung hô A-lê-lu-i-a”. Lời tung hô này được dùng rất nhiều trong mọi nghi thức thờ phượng của người Ki-tô, nhất là trong mùa Phục Sinh.

 

 

Chữ “A-lê-lu-i-a” là một chữ ghép từ nhiều chữ khác nhau. Chữ này xuất xứ từ tiếng Do Thái “Hallel” có nghĩa là ca ngợi bằng lời ca. Chữ “u” chỉ ngôi thứ hai số nhiều, trong khi 'iah' là chữ viết của tên Chúa Ya-vê, Thiên Chúa.

 

A-lê-lu-i-a = Hallelu-Yah = Ca ngợi Gia Vê

 

A-lê-lu-i-a là một chữ khởi đầu cho nhiều Thánh Vịnh. “A-lê-lu-i-a! Ca ngợi Thiên Chúa của tất cả thế giới” (Thánh Vịnh 117). “A-lê-lu-i-a! Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm” (Thánh Vịnh 118).

 

 

Thánh Gio-an dùng chữ này để ca ngợi trong Sách Khải Huyền. Thí dụ trong chương 19, chúng ta thấy: “A-lê-lu-i-a! Sự cứu chuộc, vinh quang và quyền năng đều thuộc về Chúa của chúng ta” (câu 1) và: “Một lần nữa, họ hát “A-lê-lu-i-a! Thiên Chúa là Vua, Chúa của chúng ta, Chúa cao cả! (câu 6).

 

Có nhiều bài hát phổ thông thời nay được hát với chữ ca ngợi này. Chúng ta đã bắt đầu dùng chữ A-lê-lu-i-a thông thường hơn như để thốt lên lời cảm tạ và ca tụng Thiên Chúa đáng yêu và hiền dịu.

 

Chớ gì tim chúng ta sẽ rung lên thường trực với lời tung hô A-lê-lu-i-a, A-lê-lu-i-a, A-lê-lu-i-a.

 

 

TRÁCH NHIỆM VÀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC ÂN SỦNG

 

Thiên Chúa kêu gọi mọi người trong chúng ta lãnh nhận một vai trò hay một sứ mệnh trong đời sống trên trần thế này. Một mình chúng ta không thể hoàn tất trách nhiệm; do đó Chúa đã cho ta những ơn lành cần thiết cho công tác đặc biệt của chúng ta. Vì đây là những ân sủng, chúng được ban cho một cách nhưng không; Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta phải mở lòng để đón nhận chúng. Hơn nữa chúng chỉ được sử dụng theo thánh ý Chúa. Trong khi chúng ta suy niệm về sự mầu nhiệm của Thiên Chúa, chúng ta có thể nói lên như tác giả Thánh Vịnh: “Con người là gì mà Chúa phải lo lắng đến như vậy"” (Thánh Vịnh 8:5).

 

 

Ngày Một: 1 Cô-rin-tô 14:20-25
”Hẳn thật, Thiên Chúa đang ở giữa anh em.”

 

Ngày Hai: Rô-ma 12:3-8
”Chúng ta có những đặc sủng khác nhau tùy theo những ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người.”

 

Ngày Ba: Ê-phê-xô 4:1-6
”Chỉ có một thân thể và một Thánh Thần.”

 

Ngày Bốn: Ê-phê-xô 4:7-16
”Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Ðức Ki-tô ban cho.”

 

Ngày Năm: 1 Cô-rin-tô 14:7-16
”Hãy để tâm trí đến lời tiên tri.. nhưng phải chắc chắn rằng tất cả mọi sự đều được làm đúng cách và trật tự.”

 

Ngày Sáu: Ti-tô 3:4-8
”Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới.”

 

Ngày Bảy: 1 Phê-rô 4:12-19
Ơn phúc của sự bị sỉ nhục": “Nếu bị sỉ nhục vì danh Ðức Ki-tô, anh em thật có phúc.”

 

***************************************************