Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

45 Thiên Chúa của sự ca ngợi

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

 


 

 

TUẦN LỄ 45: THIÊN CHÚA CỦA SỰ CA NGỢI

 

 

Trong Thánh Kinh chúng ta thấy có những bài hát để ca ngợi đầy nhiệt thành, với nhiều chữ được dùng để mô tả Chúa và sự cao cả của Ngài. Các bài ca này nói về sự cao cả và lòng hảo tâm của Chúa (Thánh Vịnh 145), về tình yêu và sự chung thủy của Ngài (Thánh Vịnh 89), về quyền năng của Ngài (Thánh Vịnh 29), về kế hoạch kỳ diệu của Ngài (Thánh Vịnh 104 và 105).

 

 

Qua việc làm của Thiên Chúa, chúng ta được đưa trở về với tác giả là người cha yêu dấu và nhân lành. “Thiên Chúa cao cả và xứng đáng được ngợi khen!” (Thánh Vịnh 145:3) “Lạy Chúa, Chúa thật là cao cả! Chúa đã khoác lên mình sự vinh quang và vĩ đại” (Thánh Vịnh 104:1).

 

 

Các bài hát ca tụng này trong Thánh Kinh cũng chúc tụng Danh Chúa cả sáng. “Hãy ca tụng Chúa cùng tôi, hãy cùng cao rao Danh người” (Thánh Vịnh 34:4). “Con sẽ ca ngợi Chúa, lạy Chúa là vua của con, và con sẽ chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời” (I-sa-i-a 25:1).

 

 

Trong Tân Ước, việc ca ngợi Chúa gồm có sự tuyên dương trước hết sự cao cả của Ngài. Ðây làmột vài thí dụ: “Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.” (Lu-ca 1:46). “Vì vậy tôi ca ngợi Người trong những người ngoại giáo và tôi sẽ ca hát để ngợi khen Danh Người” (Rô-ma 15:9). “...và để tôn vinh Thiên Chúa, tất cả mọi miệng lưỡi đều tuyên xưng rằng: Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa!” (Phi-li-phê 2:11).

 

 

Ðó chỉ là một số câu trong Thánh Kinh nói lên sự ca tụng Chúa và khích lệ chúng ta nâng lời lên để chúc tụng Ngài.

 

 

Trong khi chúng ta cầu nguyện Lời Chúa hàng ngày, mỗi người trong chúng ta sẽ biến thành một cá nhân biết ca ngợi. Khi nhiều người trong chúng ta biết cách ca ngợi Chúa, chúng ta sẽ trở nên một dân tộc biệt ca ngợi.

 

 

THÀNH QUẢ CỦA CHÚA THÁNH THẦN

 

Qua sự hiện diện và quyền năng của Chúa Thánh Thần trong chúng ta, chúng ta nhận được kết quả. Kết quả này là dấu chỉ hùng hồn nhất về sự hiện diện của Chúa. Ðó là bằng chứng tốt nhất của chúng ta. Chúa Giê-su nói: “Người sẽ biết họ qua các việc lành của họ” (Mát-thêu 7:16). Ðể có kết quả chúng ta phải tiếp nhận những gì Chúa Thánh Thần muốn thực hiện trong chúng ta. Chúng ta phải để cho người làm cho chúng ta tan biến, để chúng ta có thể được nhào nặn và sử dụng tùy theo ý của người.

 

 

Ngày Một: Ga-lát 5:22-26
“Vì chúng ta sống bởi Thánh Thần, chúng ta hãy đi theo sự hướng dẫn của Thánh Thần.”

 

Ngày Hai: Ga-lát 5:13-15
Tình yêu: “Vì thương yêu hãy phục vụ lẫn nhau.”

 

Ngày Ba: Rô-ma 14:17-19
Vui mừng: “Vì nước của Thiên Chúa là... nguồn vui do Thánh thần ban cho.”

 

Ngày Bốn: Ê-phê-xô 2:12b-22
Bình an: “Chính người là sự bình an của chúng ta.”

 

Ngày Năm: 2 Ti-mô-thê 2:1-7
Kiên nhẫn chịu đựng: “Hãy chịu đựng những khó khăn với tôi như là những chiến sĩ của Ðức Ki-tô.”

 

Ngày Sáu: 2 Ti-mô-thê 2:22-26
Hiền dịu: “Hãy tử tế đối với mọi người.”

 

Ngày Bảy: 2 Cô-rin-tô 9:6-15
Bao dung: “Xin cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lộc khôn tả Người ban.”

 

 

********************************************