Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

46 Cảm tạ Chúa

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

 


 

 

TUẦN LỄ 46: CẢM TẠ CHÚA

 

 

Vì Chúa tốt lành đối với chúng ta, hiển nhiên là chúng ta phải đáp trả một cách biết ơn những ân phúc của Ngài. Chúa thật sự mong nhận được những lời cảm tạ của chúng ta. Chúa muốn chúng ta đến với Ngài với lòng đầy vui sướng và biết ơn.

Chính chúng ta có nhu cầu phải diễn tả sự biết ơn của chúng ta. Các nhà tâm lý học nói rằng không có gì thuộc về chúng ta trước khi chúng ta diễn tả được chúng bằng lời nói. Khi chúng ta cảm tạ Chúa trong kinh cầu, sự biết ơn của chúng ta trở nên rõ rệt hơn.

 

 

Chúa Giê-su dạy chúng ta bằng gương của Ngài là chúng ta phải biết ơn Thiên chúa. Ðã hai lần các tông đồ bảo chúng ta là Chúa Giê-su cảm tạ Chúa Cha : vào lúc làm phép lạ bánh và cá lần thứ nhất: “Vậy Ðức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó.” (Gio-an 6:11,23). Chúa Giê-su lại cảm tạ một lần nữa ở lần hóa nhiều bánh thứ hai. “Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông.” (Mát-thêu 15:36).

 

 

Chúa Giê-su lại cảm tạ ở nơi mồ Lađa-rô trước khi người cứu Lađa-rô sống lại. Chúa Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì đã nhậm lời con.” (Gio-an 11:41).

 

 

Qua gương của Ngài, Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng việc bày tỏ lòng biết ơn những ân sủng Chúa ban cho hàng ngày, rất quan trọng.

 

 

“Chớ gì tất cả những tạo vật của Chúa đều biết cảm tạ Ngài, Lạy Chúa, và tất cả những tín hữu của Chúa đều chúc tụng Ngài.” (Thánh Vịnh 145:10).

 

 

ÐI TRONG CHÚA THÁNH THẦN

 

Chúng ta đang sống trong thời đại của Chúa Thánh Thần. Việc biểu hiệu sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và quyền năng của Ngài giữa chúng ta rất là rõ ràng trong thời đại của chúng ta, nhất là sau Va-ti-ca-nô II. Thánh Phao-lô khuyên chúng ta hãy biết tiếp nhận Chúa Thánh Thần trong chúng ta, để biết vâng theo sự tác động và hướng dẫn của Ngài, để được rộng lòng cho Thánh Thần định hướng cho cuộc đời chúng ta. Trong đó chúng ta sẽ có bình an và vui mừng thật sự.

 

 

Ngày Một: Do Thái 3:1-6
“Ðức Ki-tô thì trung thành với tư cách là người con đứng đầu nhà Thiên Chúa.”

 

Ngày Hai: Mát-thêu 11:28-30
“Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”

 

Ngày Ba: Ê-phê-xô 5:15-21
“Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình.”

 

Ngày Bốn: 1 Thê-xa-lô-ni-ca 5:16-22
“Anh em đừng dập tắt Thần Khí.”

 

Ngày Năm: 2 Ti-mô-thê 1:6-14
“Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta.”

 

Ngày Sáu: Ê-phê-xô 4:25-32
“Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa.”

 

Ngày Bảy: Ê-phê-xô 6:18-20
“Theo Thần Khí hướng dẫn, hãy dùng mọi lời kinh mà cầu nguyện luôn mãi.”

 

*****************************************